Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (Π.Π.Σ.) του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής ολοκληρώνεται σε δέκα (10) εξάμηνα σπουδών, κατά τα οποία προσφέρονται εβδομήντα (70) μαθήματα όλων των τύπων (Γενικού Υπόβαθρου, Ειδικού Υπόβαθρου, Εμβάθυνσης/Εμπέδωσης) και κατηγοριών (Υποχρεωτικά, Επιλογής Υποχρεωτικά), πέραν της Διπλωματικής Εργασίας.

Ακολούθως, παρατίθεται η ανάλυση των μαθημάτων του Π.Π.Σ. ανά εξάμηνο σπουδών, όπου σε κάθε τίτλο μαθήματος ενσωματώνεται ο σύνδεσμος στο αντίστοιχο περίγραμμα και ο οποίος ενεργοποιείται με την επιλογή του τίτλου του μαθήματος.

Επικοινωνία

 Γραμματεία Τμήματος:

  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
Πανεπιστημιούπολη
Αρχαίου Ελαιώνα
Θηβών 250 & Π. Ράλλη
122 41 Αιγάλεω
Κτήριο Ζ, Πτέρυγα Α
Γραφείο ΖΑ207 (2ος Όροφος)
  +30 210 538 1726, 
+30 210 538 1727
   idpe@uniwa.grUniwaLOgo Colour 1