Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης

Η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) του Τμήματος έχει την ευθύνη διεξαγωγής της διαδικασίας αξιολόγησης στο οικείο Τμήμα, παρακολουθεί τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, ενημερώνει τα όργανα και τα μέλη του Τμήματος για τις απαντήσεις και τα αποτελέσματα του διαλόγου με τους διδάσκοντες και τους φοιτητές, συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα σχετικά στοιχεία και, με βάση αυτά, συντάσσει την έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος, την οποία διαβιβάζει στη ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος και μέσω αυτής στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.).

Για το Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής έχει οριστεί με απόφαση της Συνέλευσης του η ακόλουθη σύνθεση της Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) του.

 • Εκπρόσωποι μελών ΔΕΠ
  • Μιχαήλ Παπουτσιδάκης, Πρόεδρος
  • Δημήτριος Δημογιαννόπουλος , μέλος
  • Αναστάσιος Γκοτσόπουλος, μέλος
 • Εκπρόσωπος ΕΔΙΠ
  • Ευάγγελος Παπακίτσος, τακτικό μέλος
  • Ελένη Συμεωνάκη, αναπληρωματικό μέλος
 • Εκπρόσωπος ΕΤΕΠ 
  • Αλέξανδρος Μαρκεσίνης, τακτικό μέλος
 • Εκπρόσωπος Διοικητικού Προσωπικού
  • Κωνσταντίνος Ντόντος, τακτικό μέλος
  • Ευγενία Αρβανιτίδη, αναπληρωματικό μέλος

Οι Εκπρόσωποι των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών φοιτητών δεν έχουν οριστεί.

Επικοινωνία

 Γραμματεία Τμήματος:

  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
Πανεπιστημιούπολη
Αρχαίου Ελαιώνα
Θηβών 250 & Π. Ράλλη
122 41 Αιγάλεω
Κτήριο Ζ, Πτέρυγα Α
Γραφείο ΖΑ207 (2ος Όροφος)
  +30 210 538 1726, 
+30 210 538 1727
   idpe@uniwa.grUniwaLOgo Colour 1