Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Μήνυμα Προέδρου του Τμήματος

Σας καλωσορίζουμε στο Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Το Τμήμα μας διακρίνεται από έναν πολύ σημαντικό αριθμό εισακτέων, από τους μεγαλύτερους του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Στην ιστοσελίδα του Τμήματός μας θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το ανθρώπινο δυναμικό, τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος, το περιεχόμενο του Προγράμματος Σπουδών, τη διασύνδεσή με επιχειρηματικούς φορείς και την αγορά εργασίας, αλλά και τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που το Τμήμα μας παρέχει στους προπτυχιακούς φοιτητές του, στους μεταπτυχιακούς φοιτητές, στους αποφοίτους μας,  στους υποψήφιους διδάκτορες, στους Μεταδιδακτορικούς ερευνητές, για να εμπλουτίσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητές και το επιστημονικό υπόβαθρό τους.

Το Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής αποτελεί σήμερα ένα από τα πλέον σύγχρονα, και δυναμικά Τμήματα της χώρας και διακρίνεται για την ευρύτητα των γνωστικών αντικειμένων που καλύπτει. Πλαισιώνεται από Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.) και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) με σημαντικές γνώσεις στη σύγχρονη επιστήμη, με διεθνώς αναγνωρισμένο ερευνητικό έργο και σημαντικές βραβεύσεις.

Image

To όραμα του Τμήματος ακολουθεί τις βασικές πολιτικές που έχουν τεθεί στην Ευρώπη για την ανανέωση των παραγωγικών δομών και της βιομηχανίας μέσω της 4ης βιομηχανικής επανάστασης με απώτερο στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και της παραγωγής και τη διατήρηση της περιβαντολογικής αειφορίας.

Στόχος μας είναι η άρτια εκπαίδευση, η προαγωγή της αριστείας, η καινοτομία στην έρευνα και η σημαντική συσχέτιση με την αγορά εργασίας.

Το διοικητικό προσωπικό του Τμήματος, είναι κοντά στους φοιτητές, καθοδηγώντας τους στην πορεία προς την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Η άριστη βιβλιοθήκη, τα σύγχρονα εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών και οι εν γένει υποδομές του Τμήματος και του Πανεπιστημίου, συμβάλλουν σε ένα παραγωγικό αποτέλεσμα υψηλών προδιαγραφών.

Η διεθνοποίηση του Τμήματος μας αποτελεί σημαντική προτεραιότητά μας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στην ενεργό συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα, δίκτυα Πανεπιστημίων και διεθνείς οργανισμούς, διατηρώντας την πεποίθηση ότι η συνεργασία μεταξύ Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι ουσιαστικής σημασίας για την ενίσχυση των στόχων μας.

Επιδίωξη μας, είναι οι απόφοιτοί μας να διακρίνονται για την υψηλή τους επιστημονική κατάρτιση και τα πτυχία τους να χαίρουν αναγνώρισης στη διεθνή αγορά εργασίας. Το Τμήμα μας συμβάλει, με τους δεσμούς συνεργασίας που αναπτύσσει, στην πρόοδο της επιστημονικής γνώσης, την κατάρτιση των νέων μας, και γενικότερα στην βελτίωση της οικονομίας της χώρας μας.

Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών είναι σύγχρονο και εφάμιλλο των προγραμμάτων σπουδών κορυφαίων πανεπιστημίων. Επιπλέον, το Τμήμα μας, δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να εκπαιδευτούν για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο σε πανεπιστήμια χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών Erasmus+, το οποίο επιδοτεί το κόστος διαβίωσης των φοιτητών στις χώρες αυτές. Σημαντικός αριθμός φοιτητών μας μέσω του ίδιου προγράμματος και διεθνών συνεργασιών μπορούν να μετακινηθούν και σε χώρες εκτός Ευρώπης (Ασία, Αφρική, Αμερική). Επιπρόσθετα, οι φοιτητές μας έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν με αμοιβή σε επιχειρήσεις και οργανισμούς σε Ελλάδα ή στο εξωτερικό για 3 ή 6 μήνες στα πλαίσια του προγράμματος πρακτικής άσκησης του Πανεπιστημίου μας. Το πρόγραμμα αυτό δίνει στους φοιτητές μας την ευκαιρία να έρθουν σε άμεση επαφή με τις πραγματικές συνθήκες εργασίας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Εκτός από τη δημόσια επιχορήγηση, το Τμήμα μας και γενικότερα το Πανεπιστήμιο μας στρέφεται και σε άλλες πηγές χρηματοδότησης, όπως τα ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα, συνεργασίες με φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, παροχή επιστημονικών υπηρεσιών σε νομικά και φυσικά πρόσωπα, χορηγίες και δωρεές, πάντα σύμφωνα με την αποστολή του και για την καλύτερη επίτευξη του έργου του. Τα έργα εκτελούνται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας και στα οποία απασχολούνται με συμβάσεις νέοι επιστήμονες.

Σας καλωσορίζουμε και δίνουμε την υπόσχεση πως θα μοιραστούμε τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς σας και θα σταθούμε αρωγοί στο δύσκολο ταξίδι της γνώσης.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής

Δρ. Γεώργιος Πρινιωτάκης

Καθηγητής

Επικοινωνία

 Γραμματεία Τμήματος:

  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
Πανεπιστημιούπολη
Αρχαίου Ελαιώνα
Θηβών 250 & Π. Ράλλη
122 41 Αιγάλεω
Κτήριο Ζ, Πτέρυγα Α
Γραφείο ΖΑ207 (2ος Όροφος)
  +30 210 538 1726, 
+30 210 538 1727
   idpe@uniwa.grUniwaLOgo Colour 1