Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Ανακοινώσεις Μαθημάτων

Οι διαλέξεις του μαθήματος "ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ" για το Εαρινό Εξάμηνο του Ακ. Έτους 2023-2024 θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 15/03/24 στην αίθουσα ΖΑ008-009 και ώρα 13.00 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Δεδομένου ότι η ανάρτηση των ανακοινώσεων που αφορούν το μάθημα και η επικοινωνία με τους διδάσκοντες θα πραγματοποιούνται εφεξής αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας eclass, παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που θα παρακολουθήσουν το μάθημα κατά το τρέχον εξάμηνο να εγγραφούν στο eclass του μαθήματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Όλοι οι φοιτητές/τριες που είχαν εγγραφεί στο eclass του μαθήματος πριν από την 11/03/2024 έχουν διαγραφεί από αυτό. Επομένως όσοι παλαιοί χρήστες σκοπεύουν να δηλώσουν/παρακολουθήσουν το μάθημα εκ νέου θα πρέπει να κάνουν ξανά εγγραφή σε αυτό.

Οι διδάσκοντες

Μ. Παπουτσιδάκης - Ε. Συμεωνάκη

Οι διαλέξεις εαρινού εξαμήνου 23-24 στο μάθημα "Μη-Καταστροφικός Έλεγχος Συστημάτων" θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 14/03/24 στην αίθουσα ΖΑ008-009 και ώρα 9-12.

Καλούνται οι φοιτητές/τριες που θα παρακολουθήσουν το μάθημα "Μη-Καταστροφικός Έλεγχος Συστημάτων" στο εαρινό εξάμηνο 23-24, να εγγραφούν στο χώρο του μαθήματος στο eclass.

Η εγγραφή είναι εξαιρετικά  σημαντική και αναγκαία διότι η άμεση επικοινωνία για όλα τα ζητήματα σχετικά με το μάθημα θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας eclass. 

Σημαντική διευκρίνιση: **Έχουν διαγραφεί όλοι οι χρήστες που είχαν γραφτεί μέχρι την 11η Μαρτίου 2024**  - δηλαδή όλοι οι, κατά τεκμήριο, φοιτητές/τριες παλαιοτέρων εξαμήνων. Η ανακοίνωση, συνεπώς, απευθύνεται ΚΑΙ σε αυτούς, εφόσον θέλουν να ασχοληθούν ξανά με το μάθημα.

Θ. Γκανέτσος

Δ. Δημογιαννόπουλος

Ν. Λάσκαρης

Οι διαλέξεις του μαθήματος
8005 ΜΗ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ,   ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΑΣΚΑΡΗΣ
θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 14/3/2024 δια ζώσης όπως στο πρόγραμμα και ώρα 09.00

Καλούνται οι φοιτητές/τριες που θα παρακολουθήσουν το μάθημα ΣΑΕ ΙΙ στο εαρινό εξάμηνο 23-24, να εγγραφούν στο χώρο του μαθήματος στο eclass. Η εγγραφή είναι εξαιρετικά  σημαντική και αναγκαία διότι η άμεση επικοινωνία για όλα τα ζητήματα σχετικά με το μάθημα θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας eclass. Τονίζεται ότι μέσω της πλατφόρμας eclass θα γίνει και η εγγραφή σε εργαστηριακές ομάδες, με τη διαδικασία να έχει ήδη αρχίσει.
 
Σημαντική διευκρίνιση: **Έχουν διαγραφεί όλοι οι χρήστες που είχαν γραφτεί μέχρι την 31η Δεκ. 2023**  - δηλαδή όλοι οι, κατά τεκμήριο, φοιτητές/τριες παλαιοτέρων εξαμήνων. Η ανακοίνωση, συνεπώς, απευθύνεται ΚΑΙ σε αυτούς, εφόσον θέλουν να ασχοληθούν ξανά με το μάθημα.
 
Δ. Δημογιαννόπουλος

Το μάθημα “Διαδίκτυο των Πραγμάτων – IoT” θα ξεκινήσει την Τρίτη 12/03/2024, σύμφωνα με το αναρτημένο ωρολόγιο πρόγραμμα (https://idpe.uniwa.gr/news/orologio-programma-xeimerinoy-eksaminou).

Για όσο διάστημα δεν είναι δυνατή η δια ζώσης εκπαίδευση, τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται εξ’ αποστάσεως. Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη διάλεξη (Εισαγωγή στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων) θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12/03/2024 στις 13.00, με τη χρήση του MS Teams μέσω του παρακάτω συνδέσμου, ενώ για τις επόμενες διαλέξεις θα ακολουθήσουν αντίστοιχες σχετικές ανακοινώσεις. https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2VkNTExMjYtZTNmNy00YjczLWE4NmEtMzc1YzM3ZWVmZjY1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%22737da070-c423-4f97-922c-5ace4e03d9e3%22%7d

Καλείστε να εγγραφείτε στην Πλατφόρμα e-Class του μαθήματος (νέοι φοιτητές κι εκ’ νέου οι παλαιοί), καθώς όλες οι σχετικές ανακοινώσεις θα αναρτώνται εκεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Για τη σύνδεσή σας στο MS Teams θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον ιδρυματικό σας λογαριασμό. Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν θα γίνεται δεκτή η είσοδός σας στο μάθημα/διάλεξη.

Ο διδάσκων

Ε. Πάλλης

Αγαπητοί/ές φοιτητές/τριες, η εισαγωγική διάλεξη του μαθήματος ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (6005) θα διεξαχθεί από τον κ. Γκανέτσο για ΟΛΟΥΣ τους φοιτητές τη Δευτέρα 11/3, ώρες 12.00-15.00, εξ αποστάσεως στον επόμενο σύνδεσμο:
 
 
Καλείστε να εγγραφείτε στην eClass του μαθήματος (νέοι φοιτητές κι εκ νέου οι παλαιοί), καθώς εφεξής όλες οι σχετικές ανακοινώσεις θα αναρτώνται εκεί.
Οι διδάσκοντες,
Θ. ΓΚΑΝΈΤΣΟΣ - Ε. ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ

Εν όψει της εξέτασης στις 06/03/2024, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τα ακόλουθα:

 • Τα θέματα των εξετάσεων αφορούν ασκήσεις με κώδικα PLC. Πιο συγκεκριμένα, ο φοιτητής θα πρέπει να επιδείξει ικανότητα κατανόησης έτοιμου κώδικα τύπου Ladder, να γνωρίζει τον κύκλο εκτέλεσης προγράμματος ενός τυπικού PLC και να μπορεί να αναπτύξει πρόγραμμα PLC (Ladder ή FBD ή STL).
 • Ο βαθμός του γραπτού θα είναι και ο τελικός βαθμός του μαθήματος (δεν θα συνυπολογιστούν παλαιότεροι βαθμοί εργαστηρίου)
 • Δικαίωμα εξέτασης έχουν αυστηρώς μόνο οι φοιτητές που έχουν προβεί στις απαραίτητες ενέργειες στην γραμματεία:
  https://idpe.uniwa.gr/news/department/anakoinose-embolimes-exetastikes-periodou-gia-phoitetes-pou-echoun-symplerosei-ten-periodo-kanonikes-phoiteses-2
  Διαφορετικά δεν θα είμαστε σε θέση να καταχωρήσουμε βαθμούς, ούτε θα μπορέσουμε να «κρατήσουμε» βαθμούς για μελλοντική καταχώρηση
 • Οδηγίες για την σύνδεση στο εικονικό δωμάτιο TEAMS θα σταλούν με e-mail (στην ιδρυματική διεύθυνση) στους φοιτητές που έχουν δικαίωμα εξέτασης και ταυτόχρονα έχουν συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο αποδοχής όρων εξέτασης στο e-class (ανοιχτό μέχρι 06/03/2024 12:00).

Εκ των διδασκόντων

 

 

Η διεξαγωγή της εξεταστικής της χειμερινής περιόδου του Ακαδημαϊκού Έτους 2023 – 2024 θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως, με μεθόδους και πρακτικές   οι οποίες διασφαλίζουν ίση πρόσβαση σε όλους τους φοιτητές. Πιο συγκεκριμένα, η εξέταση στο μάθημα «Διαδίκτυο των Πραγμάτων – IoT» θα πραγματοποιηθεί με On-Line διαγώνισμα (εξ’ αποστάσεως) την Τρίτη 05/03/2024, κατά το διάστημα 15:00 έως 17:30, με ταυτόχρονη χρήση της πλατφόρμας MS Teams (για θέματα ταυτοποίησης και επιτήρησης) και της πλατφόρμας e-class (για τις Ερωτήσεις/Απαντήσεις) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις

 • Όσοι/όσες έχουν συναινέσει/συμφωνήσει με το πρωτόκολλο συμμετοχής: Διαβάστε προσεκτικά το πρωτόκολλο συμμετοχής στην εξέταση του μαθήματος (τμήμα «Ερωτηματολόγια» στο e-class – https://eclass.uniwa.gr/modules/questionnaire/?course=IDPE343 ) και εφόσον το αποδέχεστε πατήστε το κουμπί «ενημερώθηκα και συμφωνώ με τη διαδικασία εξ αποστάσεως εξετάσεων και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» που βρίσκεται στο τέλος του κειμένου. Σε διαφορετική περίπτωση δεν μπορείτε να συμμετέχετε στις εξετάσεις του χειμερινού εξαμήνου 2023-2024.
 • Όσοι/όσες πληρούν τις προϋποθέσεις της Θεωρητικής μελέτης και του Εργαστηριακού μέρους του μαθήματος: «Για την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/φοιτήτριες θα πρέπει να έχουν αξιολογηθεί με βαθμό ≥ 5.0 τόσο στην τελική γραπτή εξέταση όσο και στην εργαστηριακή εργασία, καθώς και στην εκπόνηση και δημόσια παρουσίαση της γραπτής εργασίας (θεωρητική μελέτη)». Σημειώνεται ότι πληροφορίες σχετικά με το Περίγραμμα του Μαθήματος «Διαδίκτυο των Πραγμάτων – IoT» καθώς και ό,τι αφορά στον τρόπο εξέτασης και στη διαδικασία αξιολόγησης, είναι αναρτημένες στο e-class, τόσο στην αρχική σελίδα του μαθήματος, όσο και στις διαφάνειες του εισαγωγικού μαθήματος (φάκελος Έγγραφα/Θεωρία – “Ενότητα 1 - Εισαγωγή στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT)”).

Προσέλευση

Η ημέρα και η ώρα της εξέτασης είναι σύμφωνα με το πρόγραμμα όπως έχει ανακοινωθεί στην σελίδα του τμήματος. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοροποίησης θα ενημερωθείτε μέσω eClass από τον υπεύθυνο καθηγητή. Θα έχετε αρκετό χρόνο για να προσέλθετε και να συνδεθείτε στην Ομάδα Εξέτασης χωρίς άγχος. Εν’ όψει της εξέτασης υπογραμμίζουμε ότι τα προαπαιτούμενα συμμετοχής σας στην εξέταση είναι:

 • Φοιτητική ταυτότητα ή αστυνομική ταυτότητα για την ταυτοποίηση
 • Σύνδεση στο MS Teams[1] και στο eclass (ταυτόχρονη σύνδεση)
 • Κάμερα, ηχεία και μικρόφωνο λειτουργικά και έτοιμα για χρήση. Η κάμερα σας θα είναι ανοικτή καθ' όλη τη διάρκεια των εξετάσεων.
 • Οι εξετάσεις αρχίζουν στις 15:00 με την ταυτοποίηση των συμμετεχόντων, αποκλειστικά με την προσκόμιση στην εξέταση φοιτητικού πάσου ή έγκυρης ταυτότητας με φωτογραφία.
 • Στη συνέχεια ενεργοποιείται το τεστ των εξετάσεων, το οποίο θα βρίσκεται στο eclass του μαθήματος «Διαδίκτυο των Πραγμάτων – IoT» στην ενότητα «ΑΣΚΗΣΕΙΣ».

Ταυτοποίηση

Θα συνδεθείτε στην Ομάδα Εξέτασης χρησιμοποιώντας τον Ιδρυματικό σας λογαριασμό. Θα πρέπει να έχετε μαζί σας το φοιτητικό σας πάσο ή την αστυνομική σας ταυτότητα ή διαβατήριο και όταν σας το ζητήσει ο εξεταστής / επιτηρητής θα πρέπει να το δείξετε στην κάμερα του υπολογιστή ή του κινητού σας.

Εξέταση

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης ίσως σας ζητηθεί να έχετε το μικρόφωνο ανοικτό και σε κάθε περίπτωση να ακολουθείτε τις εντολές που θα σας δίνονται από τον Επιτηρητή μέχρι την ολοκλήρωση της εξέτασης.

 • Οι εξετάσεις αρχίζουν στις 15:00 με την ταυτοποίηση των συμμετεχόντων, αποκλειστικά με την προσκόμιση στην εξέταση φοιτητικού πάσου ή έγκυρης ταυτότητας με φωτογραφία.
 • Στη συνέχεια ενεργοποιείται το τεστ των εξετάσεων, το οποίο θα βρίσκεται στο eclass του μαθήματος «Διαδίκτυο των Πραγμάτων – IoT» στην ενότητα «ΑΣΚΗΣΕΙΣ».
 • Δεν θα αποχωρείτε από την εξέταση αν δεν πάρετε έγκριση από τον Επιτηρητή. Για να αποχωρήσετε θα πρέπει να σηκώσετε το χεράκι της τηλεδιάσκεψης στο MS Teams.
 • Microsoft Teams meeting: Για να συμμετάσχετε στο δωμάτιο εξέτασης με το MS Teams ακολουθήστε τον σύνδεσμο που θα ανακοινωθεί από τον διδάσκοντα
 • e-class: Στο τμήμα “Ασκήσεις” του e-class θα βρείτε τον σύνδεσμο (link) με το όνομα «Εξέταση στο μάθημα Διαδίκτυο των Πραγμάτων – IoT - Φεβρουάριος 2024» τον οποίο θα πρέπει να ακολουθήσετε προκειμένου να συμμετάσχετε στην εξέταση. Ο σύνδεσμος αυτός θα ενεργοποιηθεί στις 15:10 (αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοπροσωπίας) και θα απενεργοποιηθεί αυτόματα στις 17:30, διάστημα στο οποίο καλείστε να απαντήσετε σε μια σειρά ερωτήσεων/ασκήσεων, οι οποίες σχετίζονται με την ύλη που διδάχθηκε κατά την διάρκεια του εαρινού εξαμήνου 2022-2023.

Προσοχή !! Αν παρουσιαστεί οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα ή γίνει διακοπή της σύνδεσής σας ή δεν μπορέσετε να συνδεθείτε στο επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα τότε θα πρέπει να επικοινωνήσετε άμεσα μέσω email με τον υπεύθυνο καθηγητή του μαθήματος. Σε μια τέτοια περίπτωση και εφόσον το πρόβλημα δεν λυθεί την ημέρα της εξέτασης μπορεί να χρειαστεί να εξεταστείτε άλλη ημέρα (π.χ. την επόμενη ημέρα) και με άλλο τρόπο πχ προφορικά.

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή των εξ’ αποστάσεως εξετάσεων στο Π.Α.Δ.Α. μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.uniwa.gr/remote-exams/#tab-symmetochi-ton-foititon-stin-earini-exetastiki-periodo-toy-akadimaikoy-etoys

 

Ο Διδάσκων  

 

[1]για android από εδώ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams&hl=en

για apple από εδώ https://apps.apple.com/us/app/microsoft-teams/id1113153706

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές πληρούν τις προϋποθέσεις για συμμετοχή στην εμβόλιμη εξέταση του μαθήματος "ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ" κατά τις Εξετάσεις Χειμερινού Εξαμήνου 2023- 2024, να εγγραφούν στο eclass του μαθήματος και να συμπληρώσουν το σχετικό ερωτηματολόγιο έως και την Παρασκευή 23/2/2024 και ώρα 23.00.

Επισημαίνεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στην εμβόλιμη εξέταση του μαθήματος κατά τις Εξετάσεις Χειμερινού Εξαμήνου 2023- 2024 έχουν αποκλειστικά όσοι φοιτητές πληρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν σταλεί στον εξεταστή από τη Γραμματεία του Τμήματος και όπως αναγράφεται στη σχετική ανακοίνωση που έχει αναρτηθεί στο eclass.

Επικοινωνία

 Γραμματεία Τμήματος:

  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
Πανεπιστημιούπολη
Αρχαίου Ελαιώνα
Θηβών 250 & Π. Ράλλη
122 41 Αιγάλεω
Κτήριο Ζ, Πτέρυγα Α
Γραφείο ΖΑ207 (2ος Όροφος)
  +30 210 538 1726, 
+30 210 538 1727
   idpe@uniwa.grUniwaLOgo Colour 1