Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής οργανώνει και λειτουργεί Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ή άλλων Πανεπιστημίων.

Αυτοδύναμα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσιών» οργανώνεται και λειτουργεί αυτοδύναμα από το Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΦΕΚ Β΄ 3214/06.08.2018).
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στον «Αυτοματισμό Παραγωγής και Υπηρεσιών». Ο μεταπτυχιακός τίτλος στην αγγλική γλώσσα ορίζεται ως: “MSc in Industrial Automation”.
Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνητή Νοημοσύνη και Βαθιά Μάθηση» οργανώνεται και λειτουργεί με συνεργασία των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΦΕΚ Β΄ 1104/22.03.2021).
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Τεχνητή Νοημοσύνη και Βαθιά Μάθηση». Ο μεταπτυχιακός τίτλος στην αγγλική γλώσσα ορίζεται ως “MSc in Artificial Intelligence and Deep Learning”.
Διιδρυματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές» οργανώνεται και λειτουργεί από το Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε συνεργασία με το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΦΕΚ Β΄ 484/21.08.2018).
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές» με δύο κατευθύνσεις α) Επιχειρησιακή Διαχείριση στη Ναυτιλία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα- Logistics και β) Τεχνολογία και Αυτοματισμοί στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές.

Επικοινωνία

 Γραμματεία Τμήματος:

  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
Πανεπιστημιούπολη
Αρχαίου Ελαιώνα
Θηβών 250 & Π. Ράλλη
122 41 Αιγάλεω
Κτήριο Ζ, Πτέρυγα Α
Γραφείο ΖΑ207 (2ος Όροφος)
  +30 210 538 1726, 
+30 210 538 1727
   idpe@uniwa.grUniwaLOgo Colour 1