Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Στο πλαίσιο της λειτουργίας και της ανάγκης ύπαρξης διαφανών διαδικασιών, το Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής, της Σχολής Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, λαμβάνοντας υπόψη τον ιδρυτικό νόμο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Ν. 4521/2018), τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΦΕΚ 4621Β/2020) και το εγκεκριμένο πενταετές πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, έχει θεσπίσει ένα σύνολο κανονισμών, οι οποίοι ρυθμίζουν τα θέματα και τις διαδικασίες που άπτονται της ακαδημαϊκής ζωής στο Τμήμα.

Ακολούθως παρατίθεται το σύνολο του Κανονιστικού Πλαισίου Λειτουργίας του Τμήματος:


 

Επικοινωνία

 Γραμματεία Τμήματος:

  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
Πανεπιστημιούπολη
Αρχαίου Ελαιώνα
Θηβών 250 & Π. Ράλλη
122 41 Αιγάλεω
Κτήριο Ζ, Πτέρυγα Α
Γραφείο ΖΑ207 (2ος Όροφος)
  +30 210 538 1726, 
+30 210 538 1727
   idpe@uniwa.grUniwaLOgo Colour 1