Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Εξωτερική Αξιολόγηση

Ενημερώνουμε τους φοιτητές και αποφοίτους του Τμήματος ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πιστοποίηση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος, όπως προκύπτει από την σχετική απόφαση (36841/24.08.2023) της ΕΘΑΑΕ (1) και την Έκθεση Πιστοποίησης (2). 

  1. Απόφαση Πιστοποίησης ΠΠΣ Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής
  2. Έκθεση Πιστοποίησης   ΠΠΣ Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής 

Μετά την κάλυψη και αυτής της προϋπόθεσης, υπεβλήθη εκ νέου αίτημα στην ΕΘΑΑΕ, πλέον για την υπαγωγή του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος στις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου) και εκκρεμεί η σχετική έγκριση για την πιστοποίηση επιπέδου σπουδών 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Εκ μέρους του Προέδρου του Τμήματος

Καθηγητή Γεωργίου Πρινιωτάκη

Επικοινωνία

 Γραμματεία Τμήματος:

  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
Πανεπιστημιούπολη
Αρχαίου Ελαιώνα
Θηβών 250 & Π. Ράλλη
122 41 Αιγάλεω
Κτήριο Ζ, Πτέρυγα Α
Γραφείο ΖΑ207 (2ος Όροφος)
  +30 210 538 1726, 
+30 210 538 1727
   idpe@uniwa.grUniwaLOgo Colour 1