Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Υποστήριξη Φοιτητών με Αναπηρία (ΦμεΑ)

Tο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής λαμβάνει μέριμνα για την υποστήριξη φοιτητών του, οι οποίοι για διαφορετικούς λόγους (κοινωνικούς, οικονομικούς ή υγείας), εμποδίζονται να  συμμετάσχουν ισότιμα στις ακαδημαϊκές δραστηριότητες που απαιτούν οι σπουδές τους και να τις ολοκληρώσουν λαμβάνοντας τον τίτλο σπουδών τους. Τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές μπορεί να προέρχονται από φυσική/σωματική αναπηρία ή βλάβη (προβλήματα όρασης, ακοής, κινητικότητας, λοιπές σοβαρές παθήσεις), από αναπτυξιακή/ψυχική διαταραχή (μαθησιακές δυσκολίες, διαταραχές φάσματος αυτισμού, ψυχικές παθήσεις), από κοινωνικούς λόγους (ευπαθείς κοινωνικές ομάδες: φοιτητές-ΛΟΑΤΚΙ, φοιτητές-γονείς σε μονογονεϊκές οικογένειες, φοιτητές-φυλακισμένοι, φοιτητές μετανάστες), από οικονομικούς λόγους (χαμηλά εισοδήματα, άνεργοι), ή και από συνδυασμό των ανωτέρω αιτίων.
Image
Οι υπηρεσίες του Πανεπιστημίου αναλαμβάνουν υποστηρικτικές δράσεις για τους φοιτητές αυτούς όπως:
  • Διαρκή καταγραφή των φοιτητών της ομάδας-στόχου (ΦμεΑ, φοιτητές ΕΚΟ) και των ειδικών αναγκών τους,
  • Εκτίμηση ατομικής λειτουργικότητας/εμποδίων στις σπουδές,
  • Προσδιορισμό και προσαρμογή υποστηρικτικών τεχνολογιών,
  • Συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη,
  • Προσβάσιμο ψηφιακό μαθησιακό υλικό
  • Προσβάσιμο ιδρυματικό ιστότοπο,
  • Εθελοντισμό - Εκπαίδευση - Ευαισθητοποίηση,
  • Προσβασιμότητα χώρων ΠΑ.Δ.Α.,
  • Οικονομική ενίσχυση αδυνάτων φοιτητών για την καταπολέμηση της εγκατάλειψης σπουδών,
  • Προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού.
Για την υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων, λειτουργεί στο ΠαΔΑ όπως και σε όλα τα ΑΕΙ η μονάδα «ΠΡΟΣΒΑΣΗ», υπό τη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Επίσης ο θεσμός του Ακαδημαϊκού Συμβούλου ΦμεΑ αποτελεί τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στους ΦμεΑ του Τμήματός του και (α) στο σύνολο των μελών ΔΕΠ και των λοιπών διδασκόντων του Τμήματος, αλλά και (β) στις υπηρεσίες του Τμήματος και του ΠΑ.Δ.Α. με τις οποίες αλληλεπιδρούν οι ΦμεΑ (Γραμματεία, Βιβλιοθήκη, Ιατρείο, Γραφείο ERASMUS κ.α.). Επιπλέον, Ακαδημαϊκός Σύμβουλος ΦμεΑ ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τους υπόλοιπους φοιτητές του Τμήματος ώστε να υποστηρίζουν εθελοντικά τους ΦμεΑ στις σπουδές τους. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το θεσμό του Ακαδημαϊκού Συμβούλου ΦμεΑ αποτυπώνονται στον Κανονισμό Ακαδημαϊκού Συμβούλου ΦμεΑ του Τμήματος.

Κανονισμός Ακαδημαϊκού Συμβούλου ΦμεΑ


Ακαδημαϊκός Σύμβουλος ΦμεΑ για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023

Image

Γεώργιος Πρινιωτάκης

Καθηγητής

emailgprin@uniwa.gr@uniwa.gr
phone+30 210 538 1542
officeZA010, Ισόγειο, Κτήριο Ζ (Α΄ Πτέρυγα)

Αναπληρωτής Ακαδημαϊκός Σύμβουλος ΦμεΑ για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023

Image

Δημήτριος Νικολόπουλος

Καθηγητής

emaildniko@uniwa.gr@uniwa.gr
phone+30 210 538 1338
officeZA203, 2ος Όροφος, Κτήριο Ζ (Α΄ Πτέρυγα)

Επικοινωνία

 Γραμματεία Τμήματος:

  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
Πανεπιστημιούπολη
Αρχαίου Ελαιώνα
Θηβών 250 & Π. Ράλλη
122 41 Αιγάλεω
Κτήριο Ζ, Πτέρυγα Α
Γραφείο ΖΑ207 (2ος Όροφος)
  +30 210 538 1726, 
+30 210 538 1727
   idpe@uniwa.grUniwaLOgo Colour 1