Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Ανακοινώσεις Τμήματος

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε εφαρμογή της με αριθ. 69893/Ζ1/21-6-2024 Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΦΕΚ 3661/Β/26-6-2024)  και ειδικότερα του άρθρου 1 αυτής, ανακοινώνει την υλοποίηση προγράμματος με σκοπό τη χρηματοδότηση  συμμετοχής ομάδων φοιτητών/τριών σε διεθνείς διαγωνισμούς που διοργανώνονται στο εξωτερικό, με σκοπό την ανάδειξη της καλύτερης ομάδας ή του καλύτερου διαγωνιζόμενου/ης στον επιστημονικό τομέα στον οποίο διενεργούνται.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν από τις Γραμματείες των ελληνικών ΑΕΙ κατά το διάστημα από 1/9/2024 έως και 16/10/2024, με σκοπό τη χρηματοδότηση ομάδων φοιτητών/τριών που προτίθενται να συμμετάσχουν σε διεθνείς διαγωνισμούς κατά το ακαδ. έτος 2024-2025, βεβαιώνοντας ότι οι ομάδες αυτές θα εκπροσωπήσουν το Τμήμα στο συγκεκριμένο διαγωνισμό. Στις αιτήσεις τους τα πανεπιστήμια θα παρέχουν πληροφορίες για τις ομάδες και τους επιστημονικούς τους υπεύθυνους, καθώς και για τους διαγωνισμούς στους οποίους προτίθενται να συμμετάσχουν. Τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής των ομάδων από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 1 παρ. 4 της ως άνω ΚΥΑ.

Το έντυπο της αίτησης και λοιπές πληροφορίες βρίσκονται εδώ.

Στο πλαίσιο του προγράμματος για κάθε επιλεγέν μέλος ομάδας-φοιτητή/τριας που θα λάβει μέρος σε διεθνή διαγωνισμό στο εξωτερικό προβλέπεται χρηματοδότηση με το κατ΄ αποκοπή ποσό των 500€ και με ανώτατο όριο ανά συμμετέχουσα ομάδα το ποσό των 5.000,00€ (για ομάδες που υπερβαίνουν τα δέκα μέλη).

Πληροφορίες παρέχονται από το τμήμα Διαγωνισμών του ΙΚΥ στα τηλ. 2103726346 και 2103726395 και στα e- mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Το Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης & Παραγωγής σε συνεργασία με το Polytechnic Institute of Porto (P.PORTO) και το Universitat Politecnica de Valencia (UPV) συνδιοργανώνει ένα Εντατικό Πρόγραμμα Μικτής Κινητικότητας (Blended Intensive Program - ΒΙΡ) με τίτλο «MOBILITY AND NEURODIVERSITY ON THE WORKFLOOR» το οποίο θα διεξαχθεί με ηλεκτρονική και φυσική παρουσία ως εξής:

  • Virtual component: 30 September – 4 October 2024
  • Physical activity in Porto: 7th October 2024 - 11th October 2024

Το αντικείμενο του προγράμματος περιγράφεται συνοπτικά παρακάτω:

This Blended Intensive Program on Mobility and Neurodiversity on the Work floor is a comprehensive educational initiative designed to bridge the gap between theoretical understanding and practical application in creating inclusive work floor environments. The program combines five online sessions with an intensive one-week on-site workshop, offering participants an immersive learning experience.

Throughout the course, participants will gain practical skills by exploring the challenges and opportunities associated with mobility and neurodiversity on the work floor. They will apply inclusive design principles, user-centered ergonomics, and the integration of assistive technologies. Participants will learn to design and prototype adaptable mobility devices, such as wheelchairs, suited explicitly for tasks in a work floor environment, ensuring they meet physical and cognitive needs.

Through a collaborative project and hands-on sessions, participants will develop technical skills and gain a deep understanding of inclusive practices, design thinking, and user empathy. This program aims to create a collaborative learning environment that prepares participants to become innovative designers and advocates for inclusivity on the work floor by bringing together students from various disciplines.

Το πρόγραμμα καλύπτει τη μετακίνηση και διαμονή έξι (6) φοιτητών/ιών στο Πόρτο για το διάστημα που αναγράφεται παραπάνω.

Οι φοιτητές/ήτριες που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να ικανοποιούν τα παρακάτω κριτήρια:

  • Πιστοποιητικό αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον B2
  • Επιτυχής παρακολούθηση των μαθημάτων “Σχεδίαση και Παραγωγή́ με τη Βοήθεια Η/Υ (CAD/CAM)” και «Σχεδίαση Βιομηχανικών Προϊόντων Ι». Σημ.: Μπορούν να υποβάλλουν και οι φοιτητές/ήτριες στο τρέχον εξάμηνο 2023-24.
  • Θα συνεκτιμηθεί η επιτυχής παρακολούθηση του μαθήματος «Σχεδίαση Βιομηχανικών Προϊόντων ΙΙ»

Η αίτηση μαζί με όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο email του Καθηγητή, κ. Φ. Αζαριάδη (Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.). Η αίτηση είναι διαθέσιμη εδώ.

Προθεσμία υποβολής: 24/7/2024 και ώρα 15:00.

Δράση για το κλίμα, ποιοτική εκπαίδευση, λιγότερες ανισότητες, υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή: αυτοί αποτελούν μονάχα μέρος των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) που υιοθετήθηκαν το 2015 από όλα τα κράτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) και αποτελούν πλέον παγκόσμιες δεσμεύσεις στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. 

Το CSR HELLAS πραγματοποίησε τον 8ο Φοιτητικό Διαγωνισμό για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη《Νίκος Αναλυτής》, έχοντας ως σκοπό την ανάδειξη καινοτόμων προτάσεων της φοιτητικής κοινότητας προς αυτήν την κατεύθυνση με επίκεντρο του φετινού διαγωνισμού τον ΣΒΑ 17 (Συνεργασία για τους Στόχους).

Έχοντας ως ημερομηνία εγγραφής έως 04/12/2023 και λήξης υποβολής της πρότασης 03/03/24, οι ομάδες φοιτητών, αποτελούμενες από 3-4 άτομα, κλήθηκαν να εστιάσουν σε 1 από τα 4 παρακάτω ουσιώδη θέματα:

1. Απασχόληση/Συνθήκες Εργασίας

2. Φτώχεια/ Ανθρώπινα Δικαιώματα 

3. Κλιματική Αλλαγή

4. Παραγωγή/ Κατανάλωση 

Συνολικά υποβλήθηκαν 23 εργασίες, με εκπροσώπηση 13 Πανεπιστημίων της χώρας, που κατανεμήθηκαν σε 23 διαφορετικές δυάδες αξιολογητών, έναν καθηγητή πανεπιστημίου και ένα στέλεχος εταιρίας μέλος χορηγό του CSR HELLAS, ενώ τελικώς βραβεύτηκαν 3 εξ αυτών.

Μία από τις νικήτριες ομάδες ήταν και οι φοιτητές του τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής, Λαζάρου Ειρήνη, Μιχαηλίδης Γιώργος και Τόντου Πηνελόπη, με την εργασία τους "Agrihub: Ένα περιβάλλον από ανθρώπους, για ανθρώπους." Η πρόταση τους αποσκοπούσε στην διασύνδεση παραγωγών, ενδιάμεσων και καταναλωτών, ενημερώνοντας για τις εξελίξεις στον τομέα της γεωργίας ακριβείας, αποσκοπώντας στην παραγωγή περισσότερων αγαθών με χρήση λιγότερων φυσικών πόρων, έχοντας ως moto τους "doing well, by doing good".

 
 
 
 
 
 

Οι Δηλώσεις Μαθημάτων για το Εαρινό Εξάμηνο 2023-2024 και για την Εμβόλιμη Εξεταστική 2023-2024 θα πραγματοποιούνται ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στη ηλεκτρονική διεύθυνση (www.uniwa.gr) /Υπηρεσίες/Φοιτητολόγιο, με τη χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού και αποκλειστικά κατά την χρονική περίοδο από Δευτέρα 17-06-2024 έως και Πέμπτη 20-06-2024.

Παρακαλούμε μετά τη καταχώρηση της δήλωσης μαθημάτων να ελέγχετε αν τα μαθήματα που έχουν δηλωθεί είναι σωστά και να προσέρχεστε στη Γραμματεία του Τμήματος σε περίπτωση πιθανής διαφωνίας με την αρχική σας δήλωση

Οι αιτήσεις βελτίωσης βαθμολογίας για την εξεταστική περίοδο Ιουλίου 2024 θα υποβάλλονται από 24/06/2024 έως και 30/06/2024.

Οι αιτήσεις αποστέλλονται με ηλεκτρονικό μήνυμα στο επίσημο mail του Τμήματος Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Στο θέμα του μηνύματος θα αναγράφεται:

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ & ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ)

και μέσα στο κείμενο θα αναφέρεται οπωσδήποτε ο τίτλος του μαθήματος και ο κωδικός του.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου (Φ.Ε.Κ. 4621/21.10.20 Άρθρο 38 παρ.5)

5. Ο φοιτητής διατηρεί δικαίωμα βελτίωσης βαθμολογίας σε μάθημα που έχει εξετασθεί επιτυχώς, ύστερα από αίτησή του προς τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος.

Στις περιπτώσεις αυτές, οι φοιτητές εξετάζονται κατά τις εξεταστικές περιόδους στις οποίες διεξάγονται οι εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος και όχι κατ’ εξαίρεση.

Η αίτηση υποβάλλεται πριν την εξεταστική περίοδο σε καθορισμένες ημερομηνίες οι οποίες καθορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Ο φοιτητής διατηρεί δικαίωμα βελτίωσης βαθμολογίας σε έως τρία (3) μαθήματα συνολικά στη διάρκεια των σπουδών του και μία μόνο φορά ανά μάθημα. Μεταξύ των βαθμών της εξέτασης και της επανεξέτασης που θα λάβει ο φοιτητής, επιλέγεται ο μεγαλύτερος από τους δύο.»

Οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στην πτυχιακή/διπλωματική τους εργασία τον ΙΟΥΛΙΟ 2024, μπορούν να υποβάλουν αίτηση (έντυπο 1) μέσω email στον επιβλέποντα Καθηγητή.

Από 24/06/24 έως και 10/07/24, ο επιβλέπων Καθηγητής, υποβάλει μέσω email στη Γραμματεία (Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.), το έντυπο 1 του Φοιτητή και εισήγηση του (έντυπο 2) με ψηφιακή υπογραφή, μετά τον έλεγχο της εργασίας για λογοκλοπή, μέσω του ειδικού λογισμικού του Πανεπιστημίου.

Επισημαίνεται (βάσει του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος και των εγγράφων που αφορούν το Ιδρυματικό Αποθετήριο):

1) Στο κύριο σώμα της πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας, πρέπει να περιλαμβάνονται μετά την σελίδα τίτλου, τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής και να ακολουθεί η σχετική «Δήλωση συγγραφέα» (Έντυπο 3).

2) Ο φοιτητής έχει την ευθύνη της κατάθεσης αντιτύπου της πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας, σε ηλεκτρονική ή/και σε έντυπη μορφή για την επιτροπή εξέτασης (σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα Καθηγητή).

3) Οι εργασίες και πριν αναρτηθούν στο Ιδρυματικό Αποθετήριο πρέπει να φέρουν ψηφιακή υπογραφή του Επιβλέποντα Καθηγητή και των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής. Με την ψηφιακή υπογραφή του, ο Επιβλέπων Καθηγητής δηλώνει ότι η εργασία έχει αξιολογηθεί και βαθμολογηθεί, καθώς και ότι συμφωνεί με το χρονικό περιορισμό στην πρόσβαση στο πλήρες κείμενο της εργασίας (Οδηγίες «Πολυνόη»: https://www.uniwa.gr/idrymatiko-apothetirio-polynoi/ )

4) Μετά την εξέταση και την ψηφιακή υπογραφή της εργασίας από τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής, η εργασία αναρτάται στο Ιδρυματικό Αποθετήριο από τον ίδιο τον φοιτητή. (https://polynoe.lib.uniwa.gr/xmlui/ ). Η αυτοαπόθεση αποτελεί προϋπόθεση για τη λήψη του Πτυχίου/Διπλώματος.

5) Ο επιβλέπων καθηγητής υποβάλλει στη γραμματεία του Τμήματος το πρακτικό εξέτασης με τη βαθμολογία μελών (ανά φοιτητή).

Αγαπητοί/ες, 
 
Το τμήμα ΜΒΣΠ προσκαλεί όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και όσους ενδιαφέρονται για εκπαιδευτικά θέματα με χρήση καθημερινών τεχνολογιών στο εργαστήριο (workshop) που διοργανώνεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Joinclusion από το πρόγραμμα Erasmus KA2. 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 14/6, ώρα 18:45 στο Κτήριο Κ10, Αίθουσα Κ10.018
Τοποθεσία:
Πανεπιστημιούπολη 1 
Άλσους Αιγάλεω
Αγ. Σπυρίδωνος,
Αιγάλεω Τ.Κ. 12243, Αθήνα 
 

Επικοινωνία

 Γραμματεία Τμήματος:

  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
Πανεπιστημιούπολη
Αρχαίου Ελαιώνα
Θηβών 250 & Π. Ράλλη
122 41 Αιγάλεω
Κτήριο Ζ, Πτέρυγα Α
Γραφείο ΖΑ207 (2ος Όροφος)
  +30 210 538 1726, 
+30 210 538 1727
   idpe@uniwa.grUniwaLOgo Colour 1