Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Οδηγός Σπουδών

Ο Οδηγός Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτική Αττικής συντάσσεται για κάθε Ακαδημαϊκό Έτοςσύμφωνα με το άρθρο 32 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Φ.Ε.Κ. Β ́ 4621/21.10.2020) και εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής.

Επικοινωνία

 Γραμματεία Τμήματος:

  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
Πανεπιστημιούπολη
Αρχαίου Ελαιώνα
Θηβών 250 & Π. Ράλλη
122 41 Αιγάλεω
Κτήριο Ζ, Πτέρυγα Α
Γραφείο ΖΑ207 (2ος Όροφος)
  +30 210 538 1726, 
+30 210 538 1727
   idpe@uniwa.grUniwaLOgo Colour 1