Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Ερευνητικά Εργαστήρια

Τα Ερευνητικά Εργαστήρια αποτελούν βασικό άξονα της έρευνας που διεξάγεται στο Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής και εν γένει στη Σχολή Μηχανικών και στο Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Βασικός στόχος των Ερευνητικών Εργαστηρίων του Τμήματος είναι η ανάπτυξη επιστημονικής έρευνας με την ταυτόχρονη παραγωγή γνώσης υψηλού επιπέδου στα γνωστικά πεδία στα οποία δραστηριοποιούνται.

Ειδικότερα, στόχος της έρευνας που διεξάγεται στα Ερευνητικά Εργαστήρια του Τμήματος είναι η ανάπτυξη τεχνογνωσίας, καινοτόμων τεχνολογικών διαδικασιών και πρωτότυπων μεθοδολογιών σχεδίασης νέων προϊόντων που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο περαιτέρω ερευνητικής ανάπτυξης και βιομηχανικής εφαρμογής.

Κάθε Ερευνητικό Εργαστήριο, υποστηρίζει ταυτόχρονα, τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Τμήματος σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο σπουδών, με τον πλέον σύγχρονο και αποδοτικό τρόπο.

Image

Τα Ερευνητικά Εργαστήρια του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής, όπως και το σύνολο των Ερευνητικών Εργαστηρίων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, είναι συνδεδεμένα με το GUNΕT (Greek University Network).

Στο Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής υπάγονται κατά αλφαβητική σειρά τα ακόλουθα Ερευνητικά Εργαστήρια: 

ΦΕΚ Ίδρυσης  ΦΕΚ Τεύχος B’ 2905/11.07.2019
- Διευθυντής Εργαστηρίου Μιχαήλ Παπουτσιδάκης
- Μέλη
  • Γεώργιος Χαμηλοθώρης
  • Σουλτάνα Βασιλειάδου
  • Παρασκευή Ζαχαρία
  • Ελένη - Ορσαλία Σκλαβούνου
  • Αβραάμ Χατζόπουλος
  • Ευστάθιος Θεοχάρης
  • Ανδρέας - Ρόναλντ Σορτ
- Έργα >>
- Δημοσιεύσεις >>
- Συνεργασίες >>
- Εκδηλώσεις >>
- Ανακοινώσεις / Προκηρύξεις  >>
- Ιστοσελίδα Εργαστηρίου http://isma.uniwa.gr

Σε Τομείς του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής υπάγονται κατά αλφαβητική σειρά τα ακόλουθα Ερευνητικά Εργαστήρια: 

ΦΕΚ Ίδρυσης   >>
- Διευθυντής Εργαστηρίου >>
- Μέλη >>
- Έργα >>
- Δημοσιεύσεις >>
- Συνεργασίες >>
- Εκδηλώσεις >>
- Ανακοινώσεις / Προκηρύξεις  >>
- Ιστοσελίδα Εργαστηρίου >>

Επικοινωνία

 Γραμματεία Τμήματος:

  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
Πανεπιστημιούπολη
Αρχαίου Ελαιώνα
Θηβών 250 & Π. Ράλλη
122 41 Αιγάλεω
Κτήριο Ζ, Πτέρυγα Α
Γραφείο ΖΑ207 (2ος Όροφος)
  +30 210 538 1726, 
+30 210 538 1727
   idpe@uniwa.grUniwaLOgo Colour 1