Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Το Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής στεγάζεται στις εγκαταστάσεις της Πανεπιστημιούπολης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.), στην ιστορική περιοχή του αρχαίου Ελαιώνα των Αθηνών (Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα).

Η Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής καλύπτει συνολική έκταση 100.000 τ.μ., ενώ ο δομημένος χώρος της που υπερβαίνει τα 50.000 τ.μ. αποτελείται από ενεργειακά αναβαθμισμένες κτιριακές εγκαταστάσεις οι οποίες πληρούν όλες τις σύγχρονες αρχιτεκτονικές και λειτουργικές προδιαγραφές.

Η Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα πέραν των χώρων διδασκαλίας διαθέτει βιβλιοθήκη, συνεδριακό κέντρο, χώρους αναψυχής και άθλησης, καθώς και μεγάλο αριθμό θέσεων στάθμευσης, ενώ παρέχεται ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο (WiFi) με υποστηριζόμενες υπηρεσίες. Τέλος οι χώροι της Πανεπιστημιούπολης είναι σχεδιασμένοι ώστε να είναι φιλικοί σε ΑμεΑ.

Πρόσβαση
Η τοποθεσία της Πανεπιστημιούπολης Αρχαίου Ελαιώνα του ΠΑ.Δ.Α. βρίσκεται εντός της μητροπολιτικής περιοχής της Αθήνας και περικλείεται από τους κεντρικούς οδικούς άξονες των Λεωφόρων Θηβών, Πέτρου Ράλλη και Κηφισσού, απέχοντας περίπου 3 χλμ. από το σταθμό Αιγάλεω της γραμμής 3 του Αττικού Μετρό και 6,5 χλμ. από το σταθμό Πειραιά της γραμμής 1. Επιπλέον, αστικά λεωφορεία πραγματοποιούν τακτικά δρομολόγια από και προς την Πανεπιστημιούπολη προκειμένου να εξυπηρετείται η εύκολη πρόσβαση σε αυτή.

Η είσοδος στην Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα είναι εφικτή από την Πύλη 3 επί της Λεωφόρου Πέτρου Ράλλη και από την Πύλη 2 επί της Λεωφόρου Θηβών.

Η έδρα του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του ΠΑ.Δ.Α. βρίσκεται στην Α' Πτέρυγα του Κτηρίου Ζ΄ της Πανεπιστημιούπολης Αρχαίου Ελαιώνα. Το Κτήριο Ζ αποτελεί μία από τις πιο πρόσφατα ανοικοδομημένες κτιριακές εγκαταστάσεις του ΠΑ.Δ.Α. παρέχοντας σύγχρονους χώρους και υποδομές.

Οι χώροι διδασκαλίας και εργαστηρίων του Τμήματος, οι οποίοι εκτός από το Κτήριο Ζ' είναι κατανεμημένοι επίσης στα Κτήρια Α', Β' και Γ', είναι άρτια τεχνολογικά εξοπλισμένοι, δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για βέλτιστα εκπαιδευτικά αποτελέσματα.

Βιβλιοθήκη

Στην Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα του ΠΑ.Δ.Α. λειτουργεί πλήρως ενημερωμένη Βιβλιοθήκη για την κάλυψη των πληροφοριακών αναγκών των φοιτητών, του προσωπικού του Ιδρύματος, καθώς και οποιουδήποτε άλλου ενδιαφερόμενου.

Η Βιβλιοθήκη στεγάζεται σε σύγχρονο κτήριο το οποίο διαθέτει αναγνωστήριο περίπου 400 θέσεων ενώ παρέχεται δυνατότητα δανεισμού για όλα τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Ιδρύματος.

Συνεδριακό Κέντρο

Η Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα του ΠΑ.Δ.Α. διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα και πιο σύγχρονα Συνεδριακά Κέντρα της Αττικής, το οποίο συνδυάζει υψηλή αισθητική και άριστες τεχνολογικές υποδομές, με σκοπό τη φιλοξενία συνεδρίων, πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων υψηλών απαιτήσεων.

Το Συνεδριακό Κέντρο διαθέτει 1 κύρια αίθουσα 500 θέσεων και 3 βοηθητικές αίθουσες με άριστες υποδομές και πλήρη τεχνολογικό εξοπλισμό.

Επικοινωνία

 Γραμματεία Τμήματος:

  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
Πανεπιστημιούπολη
Αρχαίου Ελαιώνα
Θηβών 250 & Π. Ράλλη
122 41 Αιγάλεω
Κτήριο Ζ, Πτέρυγα Α
Γραφείο ΖΑ207 (2ος Όροφος)
  +30 210 538 1726, 
+30 210 538 1727
   idpe@uniwa.grUniwaLOgo Colour 1