Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Εσωτερική Αξιολόγηση Π.Π.Σ.

Στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής αξιολόγησης του διδακτικού έργου του κάθε εξαμήνου μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της ΜΟΔΙΠ, η περίοδος της αξιολόγησης διαρκεί από την 8η έως και την 11η εβδομάδα του εν λόγω εξαμήνου για όλα τα διδασκόμενα μαθήματα.
Η ΟΜ.Ε.Α. και όλο το Ακαδημαϊκό Προσωπικό του Τμήματος μεριμνά για την οργάνωση της διαδικασίας ηλεκτρονικής αξιολόγησης του κάθε μαθήματος με στόχο τη μεγιστοποίηση της συμμετοχής των φοιτητριών/τών.

Στατιστικά Αποτελέσματα Αξιολόγησης από τους Φοιτητές

Επικοινωνία

 Γραμματεία Τμήματος:

  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
Πανεπιστημιούπολη
Αρχαίου Ελαιώνα
Θηβών 250 & Π. Ράλλη
122 41 Αιγάλεω
Κτήριο Ζ, Πτέρυγα Α
Γραφείο ΖΑ207 (2ος Όροφος)
  +30 210 538 1726, 
+30 210 538 1727
   idpe@uniwa.grUniwaLOgo Colour 1