Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Επικοινωνία & Λειτουργία Γραμματείας Τμήματος

To Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής βρίσκεται  στην Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.


 Γραμματεία Τμήματος:

  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
Πανεπιστημιούπολη
Αρχαίου Ελαιώνα
Θηβών 250 & Π. Ράλλη
122 41 Αιγάλεω
Κτήριο Ζ, Πτέρυγα Α
Γραφείο ΖΑ207 (2ος Όροφος)
  +30 210 538 1726, 
+30 210 538 1727
   idpe@uniwa.grΠληροφορίες για την πρόσβαση μέσω των αστικών συγκοινωνιών είναι διαθέσιμες στους συνδέσμους www.oasa.gr και www.stasy.gr

Η Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής βρίσκεται  στον 2ο Όροφο του Κτηρίου Ζ (Πτέρυγα Α) της Πανεπιστημιούπολης Αρχαίου Ελαιώνα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.


Η δια ζώσης εξυπηρέτηση του κοινού-φοιτητών από τη Γραμματεία του Τμήματος γίνεται τις ημέρες Τρίτη – Τετάρτη - Πέμπτη και ώρες 12.00 -14.00 εφόσον δεν είναι δυνατή η εξυπηρέτηση μέσω φοιτητολογίου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου.


ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 1

Επικοινωνία

 Γραμματεία Τμήματος:

  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
Πανεπιστημιούπολη
Αρχαίου Ελαιώνα
Θηβών 250 & Π. Ράλλη
122 41 Αιγάλεω
Κτήριο Ζ, Πτέρυγα Α
Γραφείο ΖΑ207 (2ος Όροφος)
  +30 210 538 1726, 
+30 210 538 1727
   idpe@uniwa.grUniwaLOgo Colour 1