Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Διπλωματική Εργασία

 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:  10001
 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:  10
 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:  30
 ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ:  Επιβλέπων Καθηγητής
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:   Εμβάθυνσης/Εμπέδωσης
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:   --
ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:   --
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:   Δεν υπάρχουν
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:   Ελληνική
   

Επικοινωνία

 Γραμματεία Τμήματος:

  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
Πανεπιστημιούπολη
Αρχαίου Ελαιώνα
Θηβών 250 & Π. Ράλλη
122 41 Αιγάλεω
Κτήριο Ζ, Πτέρυγα Α
Γραφείο ΖΑ207 (2ος Όροφος)
  +30 210 538 1726, 
+30 210 538 1727
   idpe@uniwa.grUniwaLOgo Colour 1