Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Κινητικότητα

Η κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού στο εξωτερικό κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς οι μετακινούμενοι αποκομίζουν πολλά και σημαντικά οφέλη τόσο για την εξέλιξη τους, όσο και για τη συνεισφορά τους στη Ακαδημαϊκή Κοινότητα.
Ειδικά οι φοιτητές, μέσω της κινητικότητας  έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν νέες δεξιότητες και προσόντα, τα οποία συμβάλλουν στην προσωπική τους ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να βελτιώσουν τις γλωσσικές ικανότητές τους, να αναπτύξουν διαπολιτισμικές δεξιότητες και να εξελιχθούν σε πολίτες της Ευρώπης και του κόσμου γενικότερα.
Image

Επιπλέον οι φοιτητές που μετακινούνται στα πλαίσια Πρακτικής Άσκησης μπορούν να αποκτήσουν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς του εξωτερικού.
Μέσω του προγράμματος Erasmus+ δίνεται η δυνατότητα σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες, αλλά και σε υποψήφιους διδάκτορες να παρακολουθήσουν ένα μέρος του προγράμματος σπουδών τους (δηλαδή, κάποια από τα μαθήματα τους, μαθήματα επιλογής που δεν προσφέρονται στο πρόγραμμα σπουδών τους ή να εκπονήσουν όλη ή μέρος της πτυχιακής, μεταπτυχιακής ή διδακτορικής τους εργασίας, ή να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση σε κάποια από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τον υπόλοιπο κόσμο (ERASMUS+ International).

Αναλυτικές πληροφορίες για τη μετακίνηση των φοιτητών/τριών με το πρόγραμμα ERASMUS+ παρέχονται από τον Συντονιστή ERASMUS+ του Τμήματος ή στον Κανονισμό Κινητικότητας του Τμήματος καθώς και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Ανταλλαγής Φοιτητών του ΠΑ.Δ.Α, στη διεύθυνση https://erasmus.uniwa.gr/.

Κανονισμός Κινητικότητας Φοιτητών

Προσφερόμενα μαθήματα για εισερχόμενους φοιτητές ERASMUS

Τμηματικός Συντονιστής ERASMUS+ για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023

Image

Φίλιππος Αζαριάδης-Τοπάλογλου

Καθηγητής

emailfazariadis@uniwa.gr@uniwa.gr
phone+30 210 538 1057
officeZA104, 1ος Όροφος, Κτήριο Ζ (Α΄ Πτέρυγα)

Επικοινωνία

 Γραμματεία Τμήματος:

  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
Πανεπιστημιούπολη
Αρχαίου Ελαιώνα
Θηβών 250 & Π. Ράλλη
122 41 Αιγάλεω
Κτήριο Ζ, Πτέρυγα Α
Γραφείο ΖΑ207 (2ος Όροφος)
  +30 210 538 1726, 
+30 210 538 1727
   idpe@uniwa.grUniwaLOgo Colour 1