Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Διοικητικό Προσωπικό

Προϊστάμενος Γραμματείας Τμήματος

Image

Κωνσταντίνος Ντόντος

email kdodos@uniwa.gr
phone +30 210 538 1219 / 210 538 1727
office ZA207, 2ος Όροφος, Κτήριο Ζ

Προσωπικό Γραμματείας Τμήματος

Image

Ελένη Γυαλινού

email egyal@uniwa.gr
phone +30 210 538 1216
office ΖΑ207,  2ος Όροφος, Κτήριο Ζ
Image

Κεφαλάκη Μαργαρίτα

email mkefalaki@uniwa.gr
phone +30 210 538 1311
office ΖΑ207,  2ος Όροφος, Κτήριο Ζ

Επικοινωνία

 Γραμματεία Τμήματος:

  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
Πανεπιστημιούπολη
Αρχαίου Ελαιώνα
Θηβών 250 & Π. Ράλλη
122 41 Αιγάλεω
Κτήριο Ζ, Πτέρυγα Α
Γραφείο ΖΑ207 (2ος Όροφος)
  +30 210 538 1726, 
+30 210 538 1727
   idpe@uniwa.grUniwaLOgo Colour 1