Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός ΙΙ

 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:  3001
 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:  3
 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:  5
 ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ:  Μιλτιάδης Χαλικιάς (Καθηγητής)
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:   Γενικού υποβάθρου
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:   4
ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:   150
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:   Δεν υπάρχουν
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:   Ελληνική
ΜΑΘΗΜΑ ERASMUS:   Ναι (στην Αγγλική)

Επικοινωνία

 Γραμματεία Τμήματος:

  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
Πανεπιστημιούπολη
Αρχαίου Ελαιώνα
Θηβών 250 & Π. Ράλλη
122 41 Αιγάλεω
Κτήριο Ζ, Πτέρυγα Α
Γραφείο ΖΑ207 (2ος Όροφος)
  +30 210 538 1726, 
+30 210 538 1727
   idpe@uniwa.grUniwaLOgo Colour 1