Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Ερευνητική Πολιτική

Το Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής ενθαρρύνει τη διασύνδεση εκπαίδευσης και έρευνας και, παράλληλα, προωθεί ερευνητικές δραστηριότητες του διδακτικού προσωπικού στο πλαίσιο της προσωπικής τους στρατηγικής ανάπτυξης της επιστημονικής και ερευνητικής τους δράσης στα πεδία του επιστημονικού τους ενδιαφέροντος. Τα μέλη του διδακτικού προσωπικού δραστηριοποιούνται επίσης στο πλαίσιο πολλών θεσμικών συνεργασιών του Τμήματος και του Ιδρύματος αλλά και ενός εκτεταμένου δικτύου άτυπων προσωπικών επαφών. Επίσης, δραστηριοποιούνται στα πλαίσια των Ερευνητικών Εργαστηρίων του Τμήματος.

Το Τμήμα διαθέτει ευρύτατο δίκτυο συνεργαζόμενων φορέων, το οποίο πλαισιώνει τη λειτουργία των εργαστηρίων.
Image

Από το Δεκέμβριο του 2021, το Τμήμα έχει υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας με το WITS University – Johannesburg South Africa καθώς και με το UTAR University – Malaysia. Στόχος των εν λόγω Μνημονίων αποτελεί η ανταλλαγή ερευνητικής τεχνογνωσίας σε ζητήματα που άπτονται των στρατηγικών προτεραιοτήτων του Τμήματος.

Τέλος, Το Τμήμα στηρίζει και προωθεί εθνικές και διεθνείς συνεργασίες με άλλα Τμήματα Α.Ε.Ι. όπως το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αλλά και ελληνικούς και διεθνείς οργανισμούς.

Επικοινωνία

 Γραμματεία Τμήματος:

  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
Πανεπιστημιούπολη
Αρχαίου Ελαιώνα
Θηβών 250 & Π. Ράλλη
122 41 Αιγάλεω
Κτήριο Ζ, Πτέρυγα Α
Γραφείο ΖΑ207 (2ος Όροφος)
  +30 210 538 1726, 
+30 210 538 1727
   idpe@uniwa.grUniwaLOgo Colour 1