Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Ομότιμοι Καθηγητές

Κωνσταντίνος Αλαφοδήμος

Κωνσταντίνος Αλαφοδήμος

Ευθύμιος Γράβας

Ευθύμιος Γράβας

Δημήτριος Τσελές

Δημήτριος Τσελές

Ο  Κωνσταντίνος Αλαφοδήμος είναι Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Μηχναικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής, της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και κάτοχος Διδακτορικού διπλώματος από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Νέου Μεξικού των ΗΠΑ. Το γνωστικό αντικείμενο του κυρίου Αλαφοδήμου είναι τα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου και ο Εποπτικός Έλεγχος. Έχει συμμετάσχει σε εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα με χρηματοδότηση από την Ε.Ε. και τις Ελληνικές Αρχές όπως Adapt, Leonardo, Tempus, Αρχιμήδης, ΠΛΑΤΩΝ, ΠΑΒΕ κτλ. Επίσης έχει σημαντική διοικητική εμπειρία από την συμμετοχή του σε Επιτροπές και Όργανα Διοίκησης του πρώην ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.Ο Ευθύμιος Γράβας είναι Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Είναι συγγραφέας δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, βιβλία και πρακτικά συνεδρίων. Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής.Ο Δημήτριος Τσέλες είναι Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Είναι ιδρυτής και μέλος του Ερευνητικού Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού, Τηλεματικής και Κυβερνοφυσικών Συστημάτων. Διαθέτει Δίπλωμα Φυσικής (1977) καθώς και δύο μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών (1979, 1982) από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι Διδάκτωρ του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο γνωστικό αντικείμενο των Συστημάτων Ελέγχου (1983). Είναι συγγραφέας περίπου 300 δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, βιβλία και πρακτικά συνεδρίων που λαμβάνουν μεγάλο αριθμό αναφορών. Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής καθώς και μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Επιπρόσθετα, έχει οργανώσει και συμμετάσχει σε διάφορα ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Είναι μέλος διαφόρων ινστιτούτων και ενώσεων μεταξύ των οποίων το Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (IEEE), η Ρωσική Ένωση Δικτύων και Υπηρεσιών (RANS), η Διεθνής Ένωση για την Ηλεκτρονική Επιστήμη (IAFeS) και η Ευρωμεσογειακή Ακαδημία Τεχνών και Επιστημών (EMAAS).

Επικοινωνία

 Γραμματεία Τμήματος:

  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
Πανεπιστημιούπολη
Αρχαίου Ελαιώνα
Θηβών 250 & Π. Ράλλη
122 41 Αιγάλεω
Κτήριο Ζ, Πτέρυγα Α
Γραφείο ΖΑ207 (2ος Όροφος)
  +30 210 538 1726, 
+30 210 538 1727
   idpe@uniwa.grUniwaLOgo Colour 1