Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΠΣ ΤΕΙ

Φοιτητές που ακολουθούν το ΠΠΣ του πρώην Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. / Κλωστοϋφαντουργών  Μηχανικών Τ.Ε., θα δηλώνουν τα μαθήματα του νέου ΠΠΣ (δεξιά στήλη) σύμφωνα με την αντιστοίχιση (ΠΙΑΝΑΚΑΣ ΙΙ / ΙΙΙ). ¨ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ¨. Όσοι οφείλουν μάθημα από την αριστερή στήλη θα δηλώνουν τα αντίστοιχο μάθημα της δεξιάς στήλης. Ο βαθμός θα καταχωρείτε στο νέο μάθημα ΠΠΣ ΠαΔΑ. Φοιτητές που είχαν περάσει το θεωρητικό μέρος μαθήματος ΠΠΣ ΤΕΙ και όφειλαν το Εργαστηριακό μέρος του μαθήματος ΤΕΙ, δεν χρειάζεται να δηλώσουν το αντίστοιχο μάθημα ΠαΔΑ.

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Σας ενημερώνουμε, ότι η υποβολή αιτήσεων αναστολής φοίτησης καθώς και μερικής φοίτησης θα πρέπει να ολοκληρώνεται έως και μία εβδομάδα πριν την έναρξη του εκάστοτε εξαμήνου. Σχετικά με τις ημερομηνίες έναρξης των ακαδημαϊκών εξαμήνων, θα ενημερώνεστε από το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Πανεπιστημίου, όπου και θα αναρτώνται. Η αίτηση θα αποστείλετε με e-mail στη γραμματεία του τμήματος (Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) και θα αναγράφει τους λόγους για τους οποίους ζητείται. Όταν πρόκειται για αναστολή φοίτησης θα αναγράφει επιπλέον και για πόσα ακαδημαϊκά εξάμηνα θα έχει ισχύ η αναστολή, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2 έτη ( 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα ).

 

ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ - ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Για να αναλάβει φοιτητής ΠΠΣ ΠΑΔΑ Διπλωματική Εργασία, πρέπει να είναι >=9ου εξαμήνου και να οφείλει έως και 7 μαθήματα. (Σύνολο 54)

Οι αιτήσεις ανάληψης Πτυχιακών - Διπλωματικών Εργασιών θα αποστέλλονται στο email της Γραμματεία (Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.), από τον επιβλέποντα Καθηγητή, στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου, όταν ανακοινώνονται στο site του Τμήματος τα αντίστοιχα θέματα Πτυχιακών / Διπλωματικών. Θα προηγείται σχετική ανακοίνωση στο site του Τμήματος.

Η Ανάληψη του θέματος θα εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος

Η αξιολόγηση Πτυχιακών / Διπλωματικών Εργασιών θα γίνεται  μετά από το τέλος κάθε εξεταστικής περιόδου.

 

Οδηγίες για Πρακτική Άσκηση εκτός ΕΣΠΑ

Παρακαλούμε διαβάστε ΠΟΛΥ προσεκτικά τη διαδικασία για την Πρακτική σας άσκηση. Εάν μετά την ανάγνωση έχετε ακόμα απορίες, μπορείτε να αποστείλετε ερωτήσεις μέσω e–mail στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Ενημερώνουμε ότι θα απαντώνται μόνο οι ερωτήσεις που αφορούν πληροφορίες που δεν καλύπτονται στο παρόν έγγραφο.

Εδώ θα βρείτε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και τις βεβαιώσεις που χρειάζεστε

 1. Η Πρακτική Άσκηση είναι 3μηνή προαιρετική. Εάν ο φοιτητής την ολοκληρώσει επιτυχώς απαλλάσσετε από 2 Επιλογής Υποχρεωτικά Μαθήματα του 8ου ή του 9ου Εξαμήνου.
 2. Ο φοιτητής κάνει την (1) Αίτηση - Προϋποθέσεων Πρακτικής Άσκησής στη γραμματεία, η οποία βεβαιώνει ότι ο φοιτητής έχει τις προϋποθέσεις για να προχωρήσει σε Πρακτική Άσκηση (>=9ου εξαμήνου και έχει περάσει  τα 2/3  των μαθημάτων = 36 μαθήματα).
  [Σημαντικό (!) Πριν κάνει αίτηση ο φοιτητής εξετάζει και ο ίδιος τις παραπάνω προϋποθέσεις ].
 3. Ο φοιτητής δηλώνει την πρακτική στο Φοιτητολόγιο.
 4. Ο φοιτητής κάνει στην γραμματεία  (2) Αίτηση - Έγκρισης Πρακτικής Άσκησης, με επισυναπτόμενη (3)-βεβαίωση αποδοχής από την εταιρία που θα επιλέξει να κάνει την πρακτική του. Ο φορέας συμπληρώνει την βεβαίωση, η οποία θα αναφέρει το αντικείμενο στο οποίο θα απασχοληθεί ο/η φοιτητής/τρια, την οποία υπογράφει και σφραγίζει.
 5. Ο φοιτητής εκτυπώνει και συμπληρώνει τη (4)-Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης [σημείωση: α) χρειάζεται υπογραφή και από φοιτητή και από την εταιρία, β) η ημερομηνία έναρξης της Πρακτικής Άσκησης, που θα αναγράφεται στη σύμβαση και στη βεβαίωση της εταιρίας, πρέπει να είναι 15 μέρες μετά την ημερομηνία κατάθεσής, γ) Η σύμβαση υπογράφεται σε τέσσερα (4) αντίτυπα -τον ΦΥΠΑ, τον/την φοιτητή/τρια, τον Υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος, που είναι η Δρ. Σουλτάνα Βασιλειάδου και τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διασφάλισης Ποιότητας-, με την προαναφερθείσα σειρά.]
  Η υπογραφή των συμβάσεων πρακτικής άσκησης δύναται  να πραγματοποιείται και ψηφιακά (ο ΦΥΠΑ και ο/η φοιτητής/τρια μπορούν να υπογράφουν μέσω gov.gr και ο Υπεύθυνος Πρακτικής του Τμήματος και ο αρμόδιος Αντιπρύτανης με ψηφιακή υπογραφή].
 6. Όταν η Σύμβαση και η βεβαίωση του φορέα είναι συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα, ο/η φοιτητής/τρια τα στέλνει ηλεκτρονικά μέσω του ιδρυματικού του/της email (……@uniwa.gr) στη Γραμματεία στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. με τίτλο «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΤΟΣ ΕΣΠΑ_ΕΠΙΘΕΤΟ ΦΟΙΤΗΤΗ».
 7. Αφού υπογραφεί η σύμβαση και από τους υπεύθυνους του Ιδρύματος για την Π.Α., ο φοιτητής την παραδίδει στον φορέα απασχόλησης ώστε να ολοκληρώσει την πρόσληψη του.
 8. Παράλληλα ο φοιτητής χρησιμοποιεί το (5)_ βιβλίο Πρακτικής άσκησης (μπορεί να το εκτυπώσει ή να το παραλαμβάνει από τη γραμματεία του τμήματος).
 9. Με τη λήξη της πρακτικής άσκησης, ο φοιτητής παραδίδει στον επιβλέποντα καθηγητή α) βεβαίωση ολοκλήρωσης πρακτικής άσκησης (από την εταιρία) , β) βεβαίωση ενσήμων, γ)  υπογεγραμμένο το βιβλίο πρακτικής άσκησης, από τον επόπτη του φορέα με σφραγίδα του φορέα και τον επόπτη εκπαιδευτικό του τμήματος
 10. Ο φοιτητής συμπληρώνει την Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης στην γραμματεία του τμήματος, υποβάλλοντας μαζί και τα παραπάνω, ώστε να περαστεί η Π.Α. στην καρτέλα του.

ΕΝΑΡΞΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Η δήλωση και διανομή συγγραμμάτων, για κάθε εξάμηνο φοίτησης, θα γίνεται από τον φοιτητή μετά από σχετική ανακοίνωση στο site του Τμήματος.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους. 
Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα. 
Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx).

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Για τη Διαγραφή από το Τμήμα μας, απαιτούνται τα παρακάτω: 

 1. Υπεύθυνη δήλωση, με το γνήσιο της υπογραφής (μέσω gov ή ΚΕΠ), στην οποία θα λέτε ότι επιθυμείτε την διαγραφή σας από το Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του ΠαΔΑ. 
 2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας. 
 3. Επιστροφή του Δελτίου Ακαδημαϊκής Ταυτότητας. (Ταχυδρομικά) ή με ραντεβού στη Γραμματεία
   

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ / ΤΡΙΕΣ

Θα θέλαμε να σας καλωσορίσουμε στο Τμήμα μας και να σας παραθέσουμε ορισμένες χρήσιμες πληροφορίες για την ομαλή προσαρμογή σας στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα του Πανεπιστημίου μας:

 • Τα μαθήματα ξεκινούν σύμφωνα με το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που παρατίθεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.uniwa.gr/epikairotita/akadimaiko-imerologio/.
 • Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος (Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. >Ανακοινώσεις)
 • Ειδικά για το πρώτο εξάμηνο φοίτησης, δεν απαιτείται η υποβολή δήλωσης μαθημάτων.
 • Οι φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου έχουν πρόσβαση σε πληθώρα υπηρεσιών, οι οποίες παρατίθενται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.uniwa.gr/foitites/.
 • Η αίτηση για ακαδημαϊκή ταυτότητα (φοιτητικό πάσο) υποβάλλεται από τους/τις φοιτητές/τριες ηλεκτρονικά στην Υπηρεσία Ακαδημαϊκής Ταυτότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: https://academicid.minedu.gov.gr/ μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών και αφού προηγηθεί η χορήγηση αριθμού μητρώου και ηλεκτρονικών Ιδρυματικών κωδικών.
 • Η χορήγηση των συγγραμμάτων πραγματοποιείται μέσω της υπηρεσίας ΕΥΔΟΞΟΣ. Απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης από τους/τις φοιτητές/τριες στη συγκεκριμένη υπηρεσία (http://eudoxus.gr/) σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από τη Γραμματεία.
 • Για θέματα σίτισης, στέγασης, στεγαστικού επιδόματος οι φοιτητές/τριες μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας: https://merimna.uniwa.gr/.
 • Οι αιτήσεις για μετεγγραφή υποβάλλονται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από το Υπουργείο Παιδείας μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών.
 • Οι φοιτητές φοιτητές/τριες θα πρέπει να επικοινωνούν ηλεκτρονικά με τη Γραμματεία μόνο μέσω των Ιδρυματικών λογαριασμών ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που τους αποδίδονται.

 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Οι Φοιτητές που επιθυμούν βελτίωση βαθμολογίας, θα αποστέλλουν email στη Γραμματεία του Τμήματος, μία εβδομάδα πριν την έναρξη της κάθε εξεταστικής περιόδου, στο οποίο θα αναφέρετε το μάθημα με τον αντίστοιχο κωδικό που επιθυμείτε βελτίωση βαθμού.

Δικαιούστε βελτίωση βαθμού σε έως τρία μαθήματα κατά την διάρκεια των σπουδών σας.

 

 

 

 

 

Επικοινωνία

 Γραμματεία Τμήματος:

  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
Πανεπιστημιούπολη
Αρχαίου Ελαιώνα
Θηβών 250 & Π. Ράλλη
122 41 Αιγάλεω
Κτήριο Ζ, Πτέρυγα Α
Γραφείο ΖΑ207 (2ος Όροφος)
  +30 210 538 1726, 
+30 210 538 1727
   idpe@uniwa.grUniwaLOgo Colour 1