Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Εκδηλώσεις - Συνέδρια

ECO-SPHERE project Postdoctoral Fellowship Call

The ECO-SPHERE Programme is a Marie Skodowska-Curie COFUND Action
hosted Dokuz Eylul University and Yildiz Technical University in Turkey.
Over a course of five years with two calls for proposals, ECO-SPHERE will
offer 24 fellowships of 24 months each, in the field of environmental
sustainability. It will be open to ambitious postdoctoral applicants
worldwide who are highly engaged in research and environmental sciences
starting April 2024. All interested candidates are required to submit
their applications exclusively through the online platform provided by
ECO-SPHERE. For more details you can visit: https://ecosphere-msca.org.tr/

Additionally, please find below the Euraxess announcement of the call.

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/funding/msca-cofund-fellowship-ecosphere-post-doctoral-research-programme

Επικοινωνία

 Γραμματεία Τμήματος:

  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
Πανεπιστημιούπολη
Αρχαίου Ελαιώνα
Θηβών 250 & Π. Ράλλη
122 41 Αιγάλεω
Κτήριο Ζ, Πτέρυγα Α
Γραφείο ΖΑ207 (2ος Όροφος)
  +30 210 538 1726, 
+30 210 538 1727
   idpe@uniwa.grUniwaLOgo Colour 1