Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Ανακοινώσεις Τμήματος

Ανακοίνωση «Εμβόλιμης» εξεταστικής περιόδου για φοιτητές που έχουν συμπληρώσει την περίοδο κανονικής φοίτησης

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 65 του ν. 4957/2022 ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι «Ειδικώς οι φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου που έχουν συμπληρώσει την περίοδο κανονικής φοίτησης, που ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών ακαδημαϊκών εξαμήνων, δικαιούνται να εξετάζονται κατά την εξεταστική περίοδο κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου».

Βάσει των παραπάνω, όσοι φοιτητές έχουν συμπληρώσει την περίοδο κανονικής φοίτησης, δηλαδή ανήκουν στο 9ο/11ο (αναγράφεται κατά περίπτωση ανάλογα με το εάν πρόκειται για τετραετές (ΠΠΣ ΤΕΙ) ή πενταετές ΠΠΣ) ή μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών, και επιθυμούν να κάνουν χρήση αυτού του δικαιώματος, θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση πρόθεσης συμμετοχής τους στην προσεχή εξεταστική περίοδο, για μαθήματα τα οποία οφείλουν. (Χειμερινού Εξαμήνου)

Οι εν λόγω φοιτητές δεν θα πρέπει να υποβάλουν νέα δήλωση για όσα μαθήματα οφείλουν και τα οποία έχουν ήδη συμπεριλάβει σε δήλωση μαθημάτων του τρέχοντος Εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.

Η υποβολή της δήλωσης θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής του φοιτητολογίου, ανεξαρτήτως της δήλωσης μαθημάτων που ενδεχομένως έχουν υποβάλει για το τρέχον Εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.

Οι Δηλώσεις Μαθημάτων Εμβόλιμης Εξεταστικής για το Εαρινό Εξάμηνο 2023-2024 θα πραγματοποιούνται ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στη ηλεκτρονική διεύθυνση (www.uniwa.gr) / Υπηρεσίες / Φοιτητολόγιο, με τη χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού και αποκλειστικά κατά την χρονική περίοδο από 16-05-2024 έως και 31-05-2024.

Δεν θα περαστεί καμία βαθμολογία αν το μάθημα δεν είναι δηλωμένο.

Επικοινωνία

 Γραμματεία Τμήματος:

  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
Πανεπιστημιούπολη
Αρχαίου Ελαιώνα
Θηβών 250 & Π. Ράλλη
122 41 Αιγάλεω
Κτήριο Ζ, Πτέρυγα Α
Γραφείο ΖΑ207 (2ος Όροφος)
  +30 210 538 1726, 
+30 210 538 1727
   idpe@uniwa.grUniwaLOgo Colour 1