Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Ανακοινώσεις Μαθημάτων

7001 Μηχατρονική: οργάνωση του μαθήματος

Οι διαδικασίες αξιολόγησης, επικοινωνίας και εξέτασης για το μάθημα 7001 Μηχατρονική, κατά το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο, περιγράφονται σε έγγραφο αναρτημένο στη σελίδα του μαθήματος στο σύστημα eClass και εδώ

Επικοινωνία

 Γραμματεία Τμήματος:

  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
Πανεπιστημιούπολη
Αρχαίου Ελαιώνα
Θηβών 250 & Π. Ράλλη
122 41 Αιγάλεω
Κτήριο Ζ, Πτέρυγα Α
Γραφείο ΖΑ207 (2ος Όροφος)
  +30 210 538 1726, 
+30 210 538 1727
   idpe@uniwa.grUniwaLOgo Colour 1