Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος TEXTILE STRATEGY FOR INNOVATIVE HIGHER EDUCATION (TEXSTRA), θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο Minho της Πορτογαλίας, από 15 Ιουλίου έως 19 Ιουλίου 2019.

Από κάθε εμπλεκόμενο στο πρόγραμμα TEXSTRA, Πανεπιστήμιο, θα συμμετάσχει στο θερινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με 5 φοιτητές/φοιτήτριες .

28/03/2019 - Πρόγραμμα ERASMUS+ KA1

28/03/2019 - Προκήρυξη 2 υποτροφιών στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου/Έδρα UNESCO για την Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά

28/03/2019 - Συμπλήρωση της με αριθ. πρωτ. 25634/Ζ1/19-02-2019 Απόφασης με θέμα "Υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020"

13/02/2019 - Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για στελέχωση του Ν.Π.Ι.Δ. Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών

06/02/2019 - Υποτροφίες από τη Γαλλία για Έλληνες νέους ερευνητές

06/02/2019 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Διοικητή και Υποδιοικητών στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).

06/02/2019 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Διοικητή και Υποδιοικητών στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).

06/02/2019 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ).

06/02/2019 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων.

06/02/2019 - Προκήρυξη 8 υποτροφιών μεταπτυχιακών σπουδών προδιδακτορικού επιπέδου

Επικοινωνία

 Γραμματεία Τμήματος:

  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
Πανεπιστημιούπολη
Αρχαίου Ελαιώνα
Θηβών 250 & Π. Ράλλη
122 41 Αιγάλεω
Κτήριο Ζ, Πτέρυγα Α
Γραφείο ΖΑ207 (2ος Όροφος)
  +30 210 538 1726, 
+30 210 538 1727
   idpe@uniwa.grUniwaLOgo Colour 1