Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Το Advisory Board, λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο το οποίο συμβάλει θετικά στον εκσυγχρονισμό του τμήματος, αλλά και ως μέσο για τη διασύνδεση των δραστηριοτήτων του με τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς και της κοινωνίας (Στρατηγική, διαμόρφωση αξόνων βελτίωσης του ΠΠΣ, επαφές/συνέργειες με επιχειρήσεις και οργανισμούς).
Το Advisory Board του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:
Διονύσιος E. Μουζάκης
Διονύσιος E. Μουζάκης
Καθηγητής Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων
(Μηχανική των Yλικών)
Νικόλαος Μπιλάλης
Νικόλαος Μπιλάλης
Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης
(Σχεδιασμός Παραγωγής με Χρήση Η/Υ)
 Ηλίας Σιδεράς-Haddad
Ηλίας Σιδεράς-Haddad
Καθηγητής Πανεπιστημίου WITS, Νότια Αφρική
(Φυσικός)
Δημήτριος Κουλουριώτης
Δημήτριος Κουλουριώτης
Καθηγητής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
(Ευφυή Συστήματα στη Βιομηχανική Παραγωγή & Διοίκηση)
Ιωάννης Σκαρλάτος
Ιωάννης Σκαρλάτος
Καθηγητής Πανεπιστημίου Βοσπόρου, Τουρκία
(Φυσικός και Ηλεκτρολόγος Μηχανικός)
Νικόλαος Τσουβερλούδης
Νικόλαος Τσουβερλούδης
Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης
(Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης)

Επικοινωνία

 Γραμματεία Τμήματος:

  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
Πανεπιστημιούπολη
Αρχαίου Ελαιώνα
Θηβών 250 & Π. Ράλλη
122 41 Αιγάλεω
Κτήριο Ζ, Πτέρυγα Α
Γραφείο ΖΑ207 (2ος Όροφος)
  +30 210 538 1726, 
+30 210 538 1727
   idpe@uniwa.grUniwaLOgo Colour 1