Ερευνητικά Εργαστήρια

Τα Ερευνητικά Εργαστήρια αποτελούν βασικό άξονα της έρευνας που διεξάγεται στο Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής και εν γένει στη Σχολή Μηχανικών και στο Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Βασικός στόχος των Ερευνητικών Εργαστηρίων του Τμήματος είναι η ανάπτυξη επιστημονικής έρευνας με την ταυτόχρονη παραγωγή γνώσης υψηλού επιπέδου στα γνωστικά πεδία στα οποία δραστηριοποιούνται.

Ειδικότερα, στόχος της έρευνας που διεξάγεται στα Ερευνητικά Εργαστήρια του Τμήματος είναι η ανάπτυξη τεχνογνωσίας, καινοτόμων τεχνολογικών διαδικασιών και πρωτότυπων μεθοδολογιών σχεδίασης νέων προϊόντων που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο περαιτέρω ερευνητικής ανάπτυξης και βιομηχανικής εφαρμογής.

Κάθε Ερευνητικό Εργαστήριο, υποστηρίζει ταυτόχρονα, τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Τμήματος σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο σπουδών, με τον πλέον σύγχρονο και αποδοτικό τρόπο.

Τα Ερευνητικά Εργαστήρια του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής, όπως και το σύνολο των Ερευνητικών Εργαστηρίων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, είναι συνδεδεμένα με το GUNΕT (Greek University Network).

Image

Στο Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής υπάγονται κατά αλφαβητική σειρά τα ακόλουθα Ερευνητικά Εργαστήρια: 

Εργαστήριο Βιομηχανικών Συστημάτων και Εφαρμογών Μηχατρονικής
ΦΕΚ Ίδρυσης  ΦΕΚ Τεύχος B’ 2905/11.07.2019
- Διευθυντής Εργαστηρίου Μιχαήλ Παπουτσιδάκης
- Μέλη
  • Γεώργιος Χαμηλοθώρης
  • Σουλτάνα Βασιλειάδου
  • Παρασκευή Ζαχαρία
  • Ελένη - Ορσαλία Σκλαβούνου
  • Αβραάμ Χατζόπουλος
  • Ευστάθιος Θεοχάρης
  • Ανδρέας - Ρόναλντ Σορτ
- Έργα >>
- Δημοσιεύσεις >>
- Συνεργασίες >>
- Εκδηλώσεις >>
- Ανακοινώσεις / Προκηρύξεις  >>
- Ιστοσελίδα Εργαστηρίου http://isma.uniwa.gr
Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού, Τηλεματικής και Κυβερνοφυσικών Συστημάτων (ΕΗΑΤΚΣ)
Εργαστήριο Σχεδίασης και Ανάπτυξης Πλεκτών καινοτόμων προϊόντων Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης (ΣΑΠΚΕ)
Εργαστήριο Υπολογιστικής Νοημοσύνης και Ευφυών Συστημάτων (ΕΥΝΕΣ)

Σε Τομείς του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής υπάγονται κατά αλφαβητική σειρά τα ακόλουθα Ερευνητικά Εργαστήρια: 

Εργαστήριο Βαφικής, Εξευγενισμού, Χρωμάτων και Προηγμένων Πολυμερών
ΦΕΚ Ίδρυσης   >>
- Διευθυντής Εργαστηρίου >>
- Μέλη >>
- Έργα >>
- Δημοσιεύσεις >>
- Συνεργασίες >>
- Εκδηλώσεις >>
- Ανακοινώσεις / Προκηρύξεις  >>
- Ιστοσελίδα Εργαστηρίου >>
Εργαστήριο Τεχνολογικής Έρευνας Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ινοδομών (ΤΕΣΑΙ)

Επικοινωνία

 Γραμματεία Τμήματος:

  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα
Θηβών 250 & Π. Ράλλη
122 41 Αιγάλεω
Κτήριο Ζ, Πτέρυγα Α
Γραφείο ΖΑ207 (2ος Όροφος)
  +30 210 538 1726, +30 210 538 1727
   idpe@uniwa.grΙστότοπος Τμήματος

Επιτροπή Περιεχομένου Ιστότοπου:
- Μ. Παπουτσιδάκης (Αν. Καθηγητής)
- Α. Γκοτσόπουλος (Επ. Καθηγητής)
- Δ. Πυρομάλης (Επ.Καθηγητής)

Ανάπτυξη & Διαχείριση Ιστότοπου:
- Ελένη Συμεωνάκη (ΕΔΙΠ)
- Ανδρέας Σορτ (ΕΔΙΠ)

Αναζήτηση

©2021 Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης & Παραγωγής - Σχολή Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Search