Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου (Σ.Α.Ε.) ΙI

 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:  8004
 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:  8
 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:  5
 ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ:  Δημήτριος Δημογιαννόπουλος (Αναπληρωτής Καθηγητής) - Σουλτάνα Βασιλειάδου (Επίκουρος Καθηγήτρια)
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:   Ειδικού Υπόβαθρου
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:   4
ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:   150
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:   Δεν υπάρχουν
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:   Ελληνική
ΜΑΘΗΜΑ ERASMUS:   Όχι

Επικοινωνία

 Γραμματεία Τμήματος:

  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
Πανεπιστημιούπολη
Αρχαίου Ελαιώνα
Θηβών 250 & Π. Ράλλη
122 41 Αιγάλεω
Κτήριο Ζ, Πτέρυγα Α
Γραφείο ΖΑ207 (2ος Όροφος)
  +30 210 538 1726, 
+30 210 538 1727
   idpe@uniwa.grUniwaLOgo Colour 1