Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Διαχείριση Παραπροϊόντων και Περιβάλλοντος

 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:  7005
 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:  7
 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:  5
 ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ:  Αλέξανδρος Βασιλειάδης (Καθηγητής) - Σταύρος Αλεξιάδης (Λέκτορας Εφαρμογών) -
 Νικόλαος Καραπέτης (Λέκτορας Εφαρμογών) - Ιωάννης Κιζλαρίδης (ΕΔΙΠ)
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:   Εμβάθυνσης/Εμπέδωσης
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:   4
ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:   150
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:   Δεν υπάρχουν
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:   Ελληνική
ΜΑΘΗΜΑ ERASMUS:   Όχι

Επικοινωνία

 Γραμματεία Τμήματος:

  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
Πανεπιστημιούπολη
Αρχαίου Ελαιώνα
Θηβών 250 & Π. Ράλλη
122 41 Αιγάλεω
Κτήριο Ζ, Πτέρυγα Α
Γραφείο ΖΑ207 (2ος Όροφος)
  +30 210 538 1726, 
+30 210 538 1727
   idpe@uniwa.grUniwaLOgo Colour 1