Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Τεχνολογία Διαδικτύου στην Ψηφιακή Βιομηχανία

 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:  6006
 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:  6
 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:  5
 ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ:  Ελένη Αικατερίνη Λελίγκου (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια)
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:   Ειδικού υπόβαθρου
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:   4
ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:   150
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:   Δεν υπάρχουν
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:   Ελληνική
ΜΑΘΗΜΑ ERASMUS:   Ναι (στην Αγγλική)

Επικοινωνία

 Γραμματεία Τμήματος:

  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
Πανεπιστημιούπολη
Αρχαίου Ελαιώνα
Θηβών 250 & Π. Ράλλη
122 41 Αιγάλεω
Κτήριο Ζ, Πτέρυγα Α
Γραφείο ΖΑ207 (2ος Όροφος)
  +30 210 538 1726, 
+30 210 538 1727
   idpe@uniwa.grUniwaLOgo Colour 1