Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Ανακοινώσεις Τμήματος

Διάκριση φοιτητικής ομάδας του ΤΜΒΣΠ στον 8ο Φοιτητικό Διαγωνισμό για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Δράση για το κλίμα, ποιοτική εκπαίδευση, λιγότερες ανισότητες, υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή: αυτοί αποτελούν μονάχα μέρος των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) που υιοθετήθηκαν το 2015 από όλα τα κράτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) και αποτελούν πλέον παγκόσμιες δεσμεύσεις στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. 

Το CSR HELLAS πραγματοποίησε τον 8ο Φοιτητικό Διαγωνισμό για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη《Νίκος Αναλυτής》, έχοντας ως σκοπό την ανάδειξη καινοτόμων προτάσεων της φοιτητικής κοινότητας προς αυτήν την κατεύθυνση με επίκεντρο του φετινού διαγωνισμού τον ΣΒΑ 17 (Συνεργασία για τους Στόχους).

Έχοντας ως ημερομηνία εγγραφής έως 04/12/2023 και λήξης υποβολής της πρότασης 03/03/24, οι ομάδες φοιτητών, αποτελούμενες από 3-4 άτομα, κλήθηκαν να εστιάσουν σε 1 από τα 4 παρακάτω ουσιώδη θέματα:

1. Απασχόληση/Συνθήκες Εργασίας

2. Φτώχεια/ Ανθρώπινα Δικαιώματα 

3. Κλιματική Αλλαγή

4. Παραγωγή/ Κατανάλωση 

Συνολικά υποβλήθηκαν 23 εργασίες, με εκπροσώπηση 13 Πανεπιστημίων της χώρας, που κατανεμήθηκαν σε 23 διαφορετικές δυάδες αξιολογητών, έναν καθηγητή πανεπιστημίου και ένα στέλεχος εταιρίας μέλος χορηγό του CSR HELLAS, ενώ τελικώς βραβεύτηκαν 3 εξ αυτών.

Μία από τις νικήτριες ομάδες ήταν και οι φοιτητές του τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής, Λαζάρου Ειρήνη, Μιχαηλίδης Γιώργος και Τόντου Πηνελόπη, με την εργασία τους "Agrihub: Ένα περιβάλλον από ανθρώπους, για ανθρώπους." Η πρόταση τους αποσκοπούσε στην διασύνδεση παραγωγών, ενδιάμεσων και καταναλωτών, ενημερώνοντας για τις εξελίξεις στον τομέα της γεωργίας ακριβείας, αποσκοπώντας στην παραγωγή περισσότερων αγαθών με χρήση λιγότερων φυσικών πόρων, έχοντας ως moto τους "doing well, by doing good".

 
 
 
 
 
 

Επικοινωνία

 Γραμματεία Τμήματος:

  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
Πανεπιστημιούπολη
Αρχαίου Ελαιώνα
Θηβών 250 & Π. Ράλλη
122 41 Αιγάλεω
Κτήριο Ζ, Πτέρυγα Α
Γραφείο ΖΑ207 (2ος Όροφος)
  +30 210 538 1726, 
+30 210 538 1727
   idpe@uniwa.grUniwaLOgo Colour 1