Τμήμα Μηχανικών
Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής

Αντικείμενο του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής είναι η σχεδίαση σύγχρονων, συστημάτων και υπηρεσιών ακολουθώντας τις βέλτιστες προσεγγίσεις στον διεπιστημονικό χώρο της σχεδίασης, συνδυάζοντας δημιουργικά γνώσεις και μεθοδολογίες από ένα ευρύ φάσμα των επιστημών και δίνοντας σημαντική έμφαση στη χρήση νέων τεχνολογιών για τη σχεδίαση και παραγωγή καινοτομικών προϊόντων.

Σκοπός του Τμήματος είναι να παράγει αποφοίτους που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν δημιουργικά νέες τεχνολογίες, επιστήμη και τέχνη για να σχεδιάσουν λύσεις με την μορφή εύχρηστων και λειτουργικών Προϊόντων, Διαδικασιών και Συστημάτων σε όλους τους παραγωγικούς τομείς. Το Τμήμα ανταποκρίνεται με αυτόν τον τρόπο στις τρέχουσες αλλά και στις αναδυόμενες ανάγκες για στελέχη στη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις στο παγκόσμιο ανταγωνισμό.
Πρόγραμμα εξετάσεων

Πρόγραμμα εξετάσεων

Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2021

Ακαδημαϊκός Σύμβουλος

Ακαδημαϊκός Σύμβουλος

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

Φοιτητές με Ειδικές Ανάγκες (ΦμΕΑ)

Φοιτητές με Ειδικές Ανάγκες (ΦμΕΑ)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Λειτουργία Γραμματείας Τμήματος

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/16316/20-09-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» η δια ζώσης εξυπηρέτηση του κοινού-φοιτητών από τη Γραμματεία του Τμήματος γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού και εφόσον δεν είναι δυνατή η εξυπηρέτηση μέσω φοιτητολογίου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 538 1219

Email Επικοινωνίας: idpe@uniwa.gr 

Image

Υγειονομικός Υπεύθυνος Τμήματος

Μιχαήλ Παπουτσιδάκης

email mipapou@uniwa.gr phone +30 210 538 1483 office  ZA004, Ισόγειο, Κτήριο Ζ

Αναπληρώτρια Υγειονομική Υπεύθυνη Τμήματος

Ελένη Αικατερίνη Λελίγκου

email e.leligkou@uniwa.gr phone +30 210 538 1484 office  ZA202, 2ος όροφος, Κτήριο Ζ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Το Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής στεγάζεται στις εγκαταστάσεις της Πανεπιστημιούπολης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στην ιστορική περιοχή του αρχαίου Ελαιώνα των Αθηνών (Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα).

Επικοινωνία

 Γραμματεία Τμήματος:

  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα
Θηβών 250 & Π. Ράλλη
122 41 Αιγάλεω
Κτήριο Ζ, Πτέρυγα Α
Γραφείο ΖΑ207 (2ος Όροφος)
  +30 210 5381 219
  +30 210 5381 501
   idpe@uniwa.grΙστότοπος Τμήματος

Επιτροπή Περιεχομένου Ιστότοπου:
- Μ. Παπουτσιδάκης (Αν. Καθηγητής)
- Α. Γκοτσόπουλος (Επ. Καθηγητής)
- Δ. Πυρομάλης (Επ.Καθηγητής)

Ανάπτυξη & Διαχείριση Ιστότοπου:
- Ελένη Συμεωνάκη (ΕΔΙΠ)
- Ανδρέας Σορτ (ΕΔΙΠ)

Αναζήτηση

©2021 Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης & Παραγωγής - Σχολή Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Search