Ανακοινώσεις Τμήματος

Το Ίδρυμα, το έτος 2023, θα χορηγήσει τέσσερα (4) Βραβεία, έκαστο συνοδευόμενο από χρηματικό έπαθλο ύψους είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, και συγκεκριμένα ένα (1) βραβείο ανά επιστημονικό τομέα, στους ακόλουθους επιστημονικούς τομείς :

 1. Βασικές Επιστήμες: Χημεία
 2. Βιοεπιστήμες: Βιοϊατρικές Επιστήμες
 3. Εφαρμοσμένες Επιστήμες / ΤεχνολογίαApplications of Artificial Intelligence Methods and Technologies in Engineering Disciplines
 4. Κοινωνικές Επιστήμες: Οικονομικές ή Πολιτικές Επιστήμες

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΄Ιδρυμα Μποδοσάκη, τηλ. +30.210.722.32.44 (ώρες γραφείου), e-mail : prizes@bodossaki.gr

Προθεσμία Υποβολής Υποψηφιοτήτων:  31η Οκτωβρίου 2022.

Προκήρυξη

More information

Μπορείτε να δείτε την ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023 (Σχετ. Προκήρυξη με Αρ.Πρωτ. 65915/15.07.2022 ) εδώ.

 

Λόγω της εξαγγελθείσας 24ωρης απεργίας σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς οι εξετάσεις των προπτυχιακών μαθημάτων του τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής που είχαν προγραμματιστεί για αύριο Τετάρτη 21/9/2022 δεν θα πραγματοποιηθούν.Η εξέταση στα μαθήματα αυτά θα πραγματοποιηθεί (χωρίς άλλη ειδοποίηση) την Δευτέρα 3/10/2022 στις ίδιες αίθουσες και τις ίδιες ώρες.

Η Ε.Δ.Ε. του ΔΠΜΣ απευθύνει ανοικτή πρόσκληση σε κάθε ενδιαφερόμενο/η μέλος της ακαδημαϊκής
κοινότητας του Τμήματος (διδάσκοντες/ουσες, φοιτήτριες/τές, υποψήφιοι διδάκτορες) να
παρακολουθήσει την παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας που εκπονήθηκε στο
πλαίσιο του παρόντος ΔΠΜΣ, με τα εξής στοιχεία:

Περισσότερες πληροφορίες

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για εξέταση πτυχιακών/διπλωματικών εργασιών παρατείνεται έως και την Παρασκευή 23/9/2022.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία μπορείτε να ανατρέξετε στην προηγούμενη σχετική ανακοίνωση εδώ

Λόγω της καθυστέρησης αποστολής των ηλεκτρονικών καταστάσεων από το ΥΠΑΙΘ και την κατά συνέπεια καθυστερημένη αποστολή των Ιδρυματικών κωδικών στους φοιτητές μας, η υποβολή των δικαιολογητικών εγγραφής μέσω της Ιδρυματικής πλατφόρμας preregister.uniwa.gr μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022

Για τη Διαγραφή από το Τμήμα μας, απαιτούνται τα παρακάτω: 

 1. Υπεύθυνη δήλωση, με το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα λέτε ότι επιθυμείτε την διαγραφή σας από το Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του ΠαΔΑ. 
 2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας. 
 3. Επιστροφή του Δελτίου Ακαδημαϊκής Ταυτότητας. (Ταχυδρομικά) ή με ραντεβού στη Γραμματεία. 

Η Ε.Δ.Ε. του ΔΠΜΣ απευθύνει ανοικτή πρόσκληση σε κάθε ενδιαφερόμενο/η μέλος της ακαδημαϊκής
κοινότητας του Τμήματος (διδάσκοντες/ουσες, φοιτήτριες/τές, υποψήφιοι διδάκτορες) να
παρακολουθήσει την παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας που εκπονήθηκε στο
πλαίσιο του παρόντος ΔΠΜΣ.

Σχετικό αρχείο

Οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στην πτυχιακή/διπλωματική τους εργασία μετά την εξεταστική περίοδο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022, μπορούν να υποβάλουν αίτηση (έντυπο 1) μέσω email στον επιβλέποντα Καθηγητή.

Από 09/09/22 - 18/09/22, ο επιβλέπων Καθηγητής, υποβάλει μέσω email στη Γραμματεία (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), το έντυπο 1 του Φοιτητή και εισήγηση του (έντυπο 2) με ψηφιακή υπογραφή, μετά τον έλεγχο της εργασίας για λογοκλοπή, μέσω του ειδικού λογισμικού του Πανεπιστημίου.

Επισημαίνεται (βάσει του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος και των εγγράφων που αφορούν το Ιδρυματικό Αποθετήριο):

 • Στο κύριο σώμα της πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας, πρέπει να περιλαμβάνονται μετά την σελίδα τίτλου, τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής και να ακολουθεί η σχετική «Δήλωση συγγραφέα» (Έντυπο 3).
 • Ο φοιτητής έχει την ευθύνη της κατάθεσης αντιτύπου της πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας, σε ηλεκτρονική ή/και σε έντυπη μορφή για την επιτροπή εξέτασης (σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα Καθηγητή).
 • Οι εργασίες και πριν αναρτηθούν στο Ιδρυματικό Αποθετήριο πρέπει να φέρουν ψηφιακή υπογραφή του Επιβλέποντα Καθηγητή και των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής. Με την ψηφιακή υπογραφή του, ο Επιβλέπων Καθηγητής δηλώνει ότι η εργασία έχει αξιολογηθεί και βαθμολογηθεί, καθώς και ότι συμφωνεί με το χρονικό περιορισμό στην πρόσβαση στο πλήρες κείμενο της εργασίας (Οδηγίες «Πολυνόη»: https://www.uniwa.gr/idrymatiko-apothetirio-polynoi/ )
 • Μετά την εξέταση και την ψηφιακή υπογραφή της εργασίας από τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής, η εργασία αναρτάται στο Ιδρυματικό Αποθετήριο από τον ίδιο τον φοιτητή. (https://polynoe.lib.uniwa.gr/xmlui/ ). Η αυτοαπόθεση αποτελεί προϋπόθεση για τη λήψη του Πτυχίου/Διπλώματος.
 • Ο επιβλέπων καθηγητής υποβάλλει στη γραμματεία του Τμήματος το πρακτικό εξέτασης με τη βαθμολογία μελών (ανά φοιτητή).

Επικοινωνία

 Γραμματεία Τμήματος:

  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα
Θηβών 250 & Π. Ράλλη
122 41 Αιγάλεω
Κτήριο Ζ, Πτέρυγα Α
Γραφείο ΖΑ207 (2ος Όροφος)
  +30 210 538 1726, +30 210 538 1727
   idpe@uniwa.grΙστότοπος Τμήματος

Ανάπτυξη & Διαχείριση Ιστότοπου:
- Ανδρέας Σορτ (ΕΔΙΠ)
- Ελένη Συμεωνάκη (ΕΔΙΠ)

Αναζήτηση

Search