Πρόγραμμα Σπουδών

Βασικά Χαρακτηριστικά

Η ενότητα είναι υπό κατασκευή

Το Πενταετές Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ5) του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής διαμορφώθηκε με γνώμονα να παρέχει τις αναγκαίες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για την άσκηση δραστηριότητας Μηχανικού σε δύο πεδία:

1. Βιομηχανική Παραγωγή.
Στο πεδίο της Βιομηχανικής Παραγωγής, το ΠΣ5 προσφέρει το απαραίτητο υπόβαθρο για την απασχόληση με την έρευνα, το σχεδιασμό, τη μελέτη, την κατασκευή και την ασφαλή λειτουργία των βιομηχανικών εγκαταστάσεων και διατάξεων κάθε μορφής. Επιπλέον, ένα τμήμα των μαθημάτων χρησιμοποιεί ως αναφορά τις διάφορες διεργασίες και συστήματα του βιομηχανικού τομέα της Κλωστοϋφαντουργίας. Στα μαθήματα αυτά, το παράδειγμα της Κλωστοϋφαντουργίας προσφέρει μια βάση για την ολοκληρωμένη και πολύπλευρη εξέταση των θεμάτων της βιομηχανικής πρακτικής, π.χ. από την παραγωγή ενέργειας έως τη συσκευασία, από την αρχική σχεδίαση έως τον έλεγχο της κάθε κατασκευαστικής λεπτομέρειας, από τον προγραμματισμό παραγωγής έως την παρακολούθηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων κ.λπ.

2. Διοίκηση και Διαχείριση
Στο πεδίο της Διοίκησης και της Διαχείρισης, το ΠΣ5 καλύπτει τις σύγχρονες μεθόδους για τη συγκέντρωση και επεξεργασία των πληροφοριών, την υποβοήθηση των διαδικασιών λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων, την αυτοματοποίηση και τον έλεγχο και την επιτήρηση των συστημάτων της βιομηχανικής παραγωγής. Η θεματολογία των σχετικών μαθημάτων επικεντρώνεται, ειδικότερα, στις ψηφιακές μεθόδους και τεχνολογίες. Έτσι, το πρόβλημα της διοίκησης και διαχείρισης αντιμετωπίζεται ενιαία και ολοκληρωμένα σε διαφορετικές χρονικές και χωρικές κλίμακες, π.χ. από το επίπεδο του βιομηχανοστασίου και του αυτοματισμού της μηχανής έως το επίπεδο της Διαδικτυωμένης παραγωγικής αλυσίδας και των διασυνδεόμενων βιομηχανικών μονάδων ανά την υφήλιο (globalcluster) κ.λπ.

Δομή του Προγράμματος Σπουδών

Η ενότητα είναι υπό κατασκευή

Για την υποστήριξη του γνωσιακού περιεχομένου των δύο πεδίων (Βιομηχανικής Παραγωγής και Διοίκησης και Διαχείρισης), το ΠΣ5 περιλαμβάνει 94 μαθήματα εκ των οποίων 49 (48 διδασκόμενα και η Πρακτική Άσκηση) κατανέμονται σε δύο Ροές Εξειδίκευσης:

 • Ροή 1 «Σχεδιασμού Συστημάτων» περιλαμβάνει 26 υποχρεωτικά επιλογής μαθήματα, στο έβδομο, όγδοο και ένατο εξάμηνο σπουδών. Τα μαθήματα της Ροής 1 δίνουν κυρίως έμφαση στη συστημική θεώρηση των βιομηχανικών δραστηριοτήτων και διεργασιών και στον ιδιαίτερο ρόλο των ψηφιακών μέσων και μεθόδων σε αυτές.
 • Ροή 2 «Βιομηχανικής Παραγωγής» περιλαμβάνει 22 υποχρεωτικά επιλογής μαθήματα, στο έβδομο, όγδοο και ένατο εξάμηνο σπουδών. Τα μαθήματα της Ροής 2 δίνουν έμφαση στην αποτελεσματική συγκρότηση των βιομηχανικών διεργασιών και στην εμβάθυνση στις μεθόδους παραγωγής.
  Οι δύο Ροές υποστηρίζονται από 45 υποχρεωτικά μαθήματα, εκ των οποίων τα 42 συγκροτούν τον βασικό κύκλο σπουδών στα πρώτα τρία έτη σπουδών, και άλλα τρία περιλαμβάνονται στα δύο τελευταία έτη σπουδών.

Ειδικότερα, η ακαδημαϊκή διαδρομή για την απόκτηση του τίτλου του Μηχανικού Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής περιλαμβάνει τα εξής:

 1. επιτυχή παρακολούθηση 42 υποχρεωτικών μαθημάτων στα πρώτα τρία έτη σπουδών και επί πλέον 3 υποχρεωτικών μαθημάτων, ανά ένα στο έβδομο, όγδοο και ένατο εξάμηνο,
 2. επιτυχή παρακολούθηση 18 υποχρεωτικών επιλογής μαθημάτων, ανά έξι στο έβδομο, όγδοο και ένατο εξάμηνο, και
 3. επιτυχή εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας στο δέκατο εξάμηνο.
  * Προαιρετικά, ένα από έξι μαθήματα του ένατου εξαμήνου μπορεί να αντικατασταθεί από Πρακτική Άσκηση τρίμηνης διάρκειας.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του Πενταετούς Προγράμματος Σπουδών αντιστοιχεί συνολικά σε 300 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS), κατανεμημένες ως εξής:

 • τα μαθήματα των τριών πρώτων ετών (εξάμηνα 1-6) αντιστοιχούν σε 180 Πιστωτικές Μονάδες
 • τα μαθήματα των τριών επόμενων εξαμήνων (έβδομο έως ένατο) αντιστοιχούν σε 90 Πιστωτικές Μονάδες
 • η εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας αντιστοιχεί σε 30 Πιστωτικές Μονάδες.

Μαθήματα ανά Εξάμηνο Σπουδών

1o ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΩΔ

ΜΑΘΗΜΑ

 ΕΙΔΟΣ 

 ΤΥΠΟΣ 

 ΩΡΕΣ 

 ΦΕ 

 ECTS 

1001

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ

Υ

ΜΓΥ

4

125

5

1002

ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

Υ

ΜΓΥ

4

150

5

1003

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ

Υ

ΜΓΥ

4

150

5

1004

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Υ

ΜΓΥ

4

130

5

1005

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ

Υ

ΜΓΥ

4

120

5

1006

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

Υ

ΜΓΥ

4

130

5

 

ΣΥΝΟΛΟ

   

24

805

30

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
3ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
4ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
5ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
9ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
10ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Επικοινωνία

 Γραμματεία Τμήματος:

  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα
Θηβών 250 & Π. Ράλλη
122 41 Αιγάλεω
Κτήριο Ζ, Πτέρυγα Α
Γραφείο ΖΑ207 (2ος Όροφος)
  +30 210 538 1726, +30 210 538 1727
   idpe@uniwa.grΙστότοπος Τμήματος

Επιτροπή Περιεχομένου Ιστότοπου:
- Μ. Παπουτσιδάκης (Αν. Καθηγητής)
- Α. Γκοτσόπουλος (Επ. Καθηγητής)
- Δ. Πυρομάλης (Επ.Καθηγητής)

Ανάπτυξη & Διαχείριση Ιστότοπου:
- Ελένη Συμεωνάκη (ΕΔΙΠ)
- Ανδρέας Σορτ (ΕΔΙΠ)

Αναζήτηση

©2021 Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης & Παραγωγής - Σχολή Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Search