Ακαδημαϊκός Σύμβουλος Τμήματος

Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος του Τμήματος είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του, που μέσα από την εκπαιδευτική, ερευνητική και εργασιακή του εμπειρία παρέχει υποστήριξη και καθοδήγηση σε θέματα εκπαίδευσης και σταδιοδρομίας.

Τα Μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και το λοιπό εκπαιδευτικό προσωπικό, το διοικητικό προσωπικό, οι Διευθυντές των Εργαστηρίων, οι Διευθυντές των Τομέων, ο Πρόεδροι των Τμημάτων, καθώς και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος συνεργάζονται και υποστηρίζουν τους Συμβούλους Σπουδών στο έργο τους, ενώ λαμβάνουν υπόψη πληροφορίες, παρατηρήσεις, υποδείξεις και αιτήσεις τους, για τυχόν ελλείψεις και δυσλειτουργίες που δημιουργούν προβλήματα στους φοιτητές και τυχόν προτάσεις για την αντιμετώπισή τους.

Η θητεία των Ακαδημαϊκών Συμβούλων είναι ετήσια και ανανεώνεται για το επόμενο Ακαδημαϊκό Έτος με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος κάθε Μάιο.

Ειδικότερα, ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος του Τμήματος:

  • συμβουλεύει και υποστηρίζει τους πρωτοετείς φοιτητές με σκοπό να διευκολυνθεί η μετάβασή τους από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,
  • παρέχει υποστήριξη και καθοδήγηση στους φοιτητές σε θέματα σχετικά με την πρόοδο και την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους (σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο) καθώς και σε θέματα σταδιοδρομίας.

Οι συναντήσεις των ενδιαφερομένων φοιτητών/αποφοίτων με τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο του Τμήματος μπορούν να πραγματοποιηθούν μετά από επικοινωνία για ορισμό συγκεκριμένου ραντεβού.

Κανονισμός λειτουργίας θεσμού Ακαδημαϊκού Συμβούλου

Ακαδημαϊκός Σύμβουλος Τμήματος για το Ακ. Έτος 2021-2022

Image

Αβραάμ Χατζόπουλος

Λέκτορας Εφαρμογών

email xatzopoulos@uniwa.gr
phone +30 210 538 1288
office ZA106, 1ος Όροφος, Κτήριο Ζ (Α΄ Πτέρυγα)

Επικοινωνία

 Γραμματεία Τμήματος:

  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα
Θηβών 250 & Π. Ράλλη
122 41 Αιγάλεω
Κτήριο Ζ, Πτέρυγα Α
Γραφείο ΖΑ207 (2ος Όροφος)
  +30 210 538 1726, +30 210 538 1727
   idpe@uniwa.grΙστότοπος Τμήματος

Ανάπτυξη & Διαχείριση Ιστότοπου:
- Ανδρέας Σορτ (ΕΔΙΠ)
- Ελένη Συμεωνάκη (ΕΔΙΠ)

Αναζήτηση

Search