Ανακοινώσεις Τμήματος

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

Η Ε.Δ.Ε. του ΔΠΜΣ απευθύνει ανοικτή πρόσκληση σε κάθε ενδιαφερόμενο/η μέλος της ακαδημαϊκής
κοινότητας του Τμήματος (διδάσκοντες/ουσες, φοιτήτριες/τές, υποψήφιοι διδάκτορες) να
παρακολουθήσει την παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας που εκπονήθηκε στο
πλαίσιο του παρόντος ΔΠΜΣ, με τα εξής στοιχεία:

Περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνία

 Γραμματεία Τμήματος:

  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα
Θηβών 250 & Π. Ράλλη
122 41 Αιγάλεω
Κτήριο Ζ, Πτέρυγα Α
Γραφείο ΖΑ207 (2ος Όροφος)
  +30 210 538 1726, +30 210 538 1727
   idpe@uniwa.grΙστότοπος Τμήματος

Ανάπτυξη & Διαχείριση Ιστότοπου:
- Ανδρέας Σορτ (ΕΔΙΠ)
- Ελένη Συμεωνάκη (ΕΔΙΠ)

Αναζήτηση

Search