Ανακοινώσεις Τμήματος

Πληροφορίες σχετικά με ΦμΕΑ (Φοιτητές με Ειδικές Ανάγκες) για φοιτητές και διδακτικό προσωπικό

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζετε την υποχρέωση μας στη συλλογή και καταγραφή των φοιτητών ΦΜΕΑ. Έχουν ήδη γίνει σημαντικές δράσεις από το ίδρυμα και υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία προσβάσιμα. Παρακάτω αναφέρονται πολύ χρήσιμοι σύνδεσμοι. Θα παρακαλούσαμε να τους επισκεφτείτε και ενημερωθείτε στα πλαίσια των υποχρεώσεων μας στη διεξαγωγή εξετάσεων:

1.Εσωτερικός κανονισμός Παδα.

https://prosvasi.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/328/2021/01/Εσωτερικός-κανονισμός-λειτουργίας-του-Πανεπιστημίου-Δυτικής-Αττικής.pdf

1α.Βασικό συναφές είναι το Άρθρο 37

1β.Συναφή σχετικά άρθρα είναι τα Άρθρο 59/Παράγραφος 7 και Άρθρο 61.

2.Ιστοτοπος της δράσης ΠΡΟΣΒΑΣΗ με πολλές σχετικές πληροφορίες για φοιτητές ΦΜΕΑ.

https://prosvasi.uniwa.gr/

3. Αναλυτικές οδηγίες για εξέταση φοιτητών ΦΜΕΑ

https://prosvasi.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/328/2021/01/ΠΑΔΑ_ΟΔΗΓΙΕΣ_ΕΞΕΤΑΣΗ_ΦμΕΑ_ΙΟΥΝΙΟΣ_2020_v3.pdf

Υπεύθυνοι Καθηγητές του Τμήματος μας ειναι οι:

Γεώργιος Πρινιωτάκης, Υπεύθυνος Τμήματος

Δημήτριος Νικολόπουλος, Αναπληρωτής Υπεύθυνος

Οι Κατευθυντήριες Οδηγίες σχετικά με τους ενδεδειγμένους τρόπους εξέτασης των ΦμεΑ απευθύνονται προς όλα τα μέλη του Διδακτικού Προσωπικού με σκοπό την ένταξη και ισότιμη φοίτηση των ΦμεΑ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ).

Κανονισμός θεσμού Ακαδημαϊκού/ής Συμβούλου ΦμεΑΑκαδημαϊκού/ής Συμβούλου ΦμεΑ

Επικοινωνία

 Γραμματεία Τμήματος:

  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα
Θηβών 250 & Π. Ράλλη
122 41 Αιγάλεω
Κτήριο Ζ, Πτέρυγα Α
Γραφείο ΖΑ207 (2ος Όροφος)
  +30 210 538 1726, +30 210 538 1727
   idpe@uniwa.grΙστότοπος Τμήματος

Ανάπτυξη & Διαχείριση Ιστότοπου:
- Ανδρέας Σορτ (ΕΔΙΠ)
- Ελένη Συμεωνάκη (ΕΔΙΠ)

Αναζήτηση

Search