Ανακοινώσεις Τμήματος

Τα Τμήματα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οργανώνουν σε συνεργασία το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνηκαι Βαθιά Μάθηση» (MSc in «Artificial Intelligence and Deep Learning») (ΦΕΚ 1104/Β/22-3-2021) και καλούν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση για να ενταχθούν στο νέο τμήμα με έναρξη σπουδών το Εαρινό Εξάμηνο 2022-23 (Φεβρουάριος 2023). Ο αριθμός των θέσεων εισακτέων που προκηρύσσονται για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 ορίζεται σε 30 (τριάντα) μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/ήτριες. Το ΔΠΜΣ προβλέπει καταβολή τελών φοίτησης.

Οι σπουδές προσφέρονται μόνο σε καθεστώς πλήρους φοίτησης και διαρκούν τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τα δύο πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνουν διδασκαλία μαθημάτων, ενώ το 3ο εξάμηνο αφιερώνεται στην εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών καθώς και η δυνατότητα προσωρινής αναστολής των σπουδών καθορίζονται (α) από την ισχύουσα νομοθεσία και (β) από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΔΠΜΣ (ΦΕΚ 1387/Β/8-4-2021).

Τα μαθήματα διεξάγονται στην αγγλική γλώσσα (ή εναλλακτικά στην ελληνική, εάν το σύνολο των φοιτητών μιλούν την ελληνική), ενώ οι σημειώσεις των μαθημάτων και το εκπαιδευτικό υλικό δίνονται στην αγγλική γλώσσα. Η γλώσσα συγγραφής της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας είναι η αγγλική ή η ελληνική ή, με επιλογή του/της φοιτητή/ήτριας και σύμφωνη γνώμη του/της επιβλέποντος/ουσας.

Προκήρυξη

Έντυπο αίτησης (PDF) / Έντυπο αίτησης (Word)

Περισσότερες πληροφορίες

Σας ενημερώνουμε, ότι στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+/ Κλασική Κινητικότητα, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προκηρύσσει θέσεις για Σπουδές σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Εαρινό Εξάμηνο 2022-2023. Οι αιτήσεις μαζί με όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν από την Παρασκευή 01 Ιουλίου 2022 μέχρι και την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2022, με ηλεκτρονικό τρόπο και συγκεκριμένα για τις Σχολές: i) Μηχανικών και ii) Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών, στους παρακάτω συνδέσμους με τη διαδικασία που ακολουθεί.

Σχετικό αρχείο

Οι Φοιτητές που επιθυμούν βελτίωση βαθμολογίας, θα αποστέλλουν email στη Γραμματεία του Τμήματος, από Τρίτη 14.06.2022 έως και Κυριακή 19.06.2022 στο οποίο θα αναφέρετε το μάθημα με τον αντίστοιχο κωδικό που επιθυμείτε βελτίωση βαθμού.

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΤΟΥ ΠΑΔΑ

ΣΥΝΙΣΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΔΑ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΠΑΔΑ:

Η «Επιτροπή για την Ορθή και Ενιαία Εφαρμογή του Πρωτοκόλλου Διαχείρισης Πιθανά Ύποπτου ή Επιβεβαιωμένου Κρούσματος COVID-19» και η «Επιτροπή για την ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε θέματα σχετικά με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού  COVID-19»

απευθύνουν ισχυρή σύσταση προς όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου μας, να γίνεται χρήση μάσκας κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων εντός των κλειστών χώρων (αμφιθεάτρων, αιθουσών διδασκαλίας, εργαστηρίων). 

Στόχος είναι η διαφύλαξη της υγείας από όλους για όλους, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί ομαλά το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο. 

Σημειώνεται ότι βάσει της με αριθμ. 48760/Ζ1/29-04-2022 (ΦΕΚ Β' 2131/30-04-2022) ΚΥΑ "Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022", η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.  

Με τιμή 

Ελπίδα Πάβη

Πρόεδρος

Επιτροπή για την Ορθή και Ενιαία Εφαρμογή του Πρωτοκόλλου Διαχείρισης Πιθανά Ύποπτου ή Επιβεβαιωμένου Κρούσματος COVID-19

Οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στην πτυχιακή/διπλωματική τους εργασία μετά την εξεταστική περίοδο ΙΟΥΝΙΟΥ 2022, μπορούν να υποβάλουν αίτηση (έντυπο 1) μέσω email στον επιβλέποντα Καθηγητή.

Από 03/06/22 - 13/06/22, ο επιβλέπων Καθηγητής, υποβάλει μέσω email στη Γραμματεία (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.), το έντυπο 1 του Φοιτητή και εισήγηση του (έντυπο 2) με ψηφιακή υπογραφή, μετά τον έλεγχο της εργασίας για λογοκλοπή, μέσω του ειδικού λογισμικού του Πανεπιστημίου.

Επισημαίνεται (βάσει του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος και των εγγράφων που αφορούν το Ιδρυματικό Αποθετήριο):
1) Στο κύριο σώμα της πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας, πρέπει να περιλαμβάνονται μετά την σελίδα τίτλου, τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής και να ακολουθεί η σχετική «Δήλωση συγγραφέα» (Έντυπο 3).
2) Ο φοιτητής έχει την ευθύνη της κατάθεσης αντιτύπου της πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας, σε ηλεκτρονική ή/και σε έντυπη μορφή για την επιτροπή εξέτασης (σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα Καθηγητή).
3) Οι εργασίες και πριν αναρτηθούν στο Ιδρυματικό Αποθετήριο πρέπει να φέρουν ψηφιακή υπογραφή του Επιβλέποντα Καθηγητή και των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής. Με την ψηφιακή υπογραφή του, ο Επιβλέπων Καθηγητής δηλώνει ότι η εργασία έχει αξιολογηθεί και βαθμολογηθεί, καθώς και ότι συμφωνεί με το χρονικό περιορισμό στην πρόσβαση στο πλήρες κείμενο της εργασίας (Οδηγίες «Πολυνόη»: https://www.uniwa.gr/idrymatiko-apothetirio-polynoi/ )
4) Μετά την εξέταση και την ψηφιακή υπογραφή της εργασίας από τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής, η εργασία αναρτάται στο Ιδρυματικό Αποθετήριο από τον ίδιο τον φοιτητή. (https://polynoe.lib.uniwa.gr/xmlui/ ). Η αυτοαπόθεση αποτελεί προϋπόθεση για τη λήψη του Πτυχίου/Διπλώματος.
5) Ο επιβλέπων καθηγητής υποβάλλει στη γραμματεία του Τμήματος το πρακτικό εξέτασης με τη βαθμολογία μελών (ανά φοιτητή).

Επικοινωνία

 Γραμματεία Τμήματος:

  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα
Θηβών 250 & Π. Ράλλη
122 41 Αιγάλεω
Κτήριο Ζ, Πτέρυγα Α
Γραφείο ΖΑ207 (2ος Όροφος)
  +30 210 538 1726, +30 210 538 1727
   idpe@uniwa.grΙστότοπος Τμήματος

Ανάπτυξη & Διαχείριση Ιστότοπου:
- Ανδρέας Σορτ (ΕΔΙΠ)
- Ελένη Συμεωνάκη (ΕΔΙΠ)

Αναζήτηση

Search