Ανακοινώσεις Μαθημάτων

«Σχεδίαση και Ανάπτυξη Νανοδιατάξεων», Συμμετοχή Φοιτητών (διαλέξεις, εργαστήριο, eClass)

Το μάθημα «Σχεδίαση και Ανάπτυξη Νανοδιατάξεων» περιλαμβάνει υποχρεωτικό Εργαστηριακό Μέρος, η παρακολούθηση του οποίου απαιτεί τη φυσική παρουσία των φοιτητών και λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του Τελικού Βαθμού. 

Οι Διαλέξεις του μαθήματος «Σχεδίαση και Ανάπτυξη Νανοδιατάξεων» πραγματοποιούνται την Τρίτη, ώρα 10:00–13:00, στην αίθουσα Α 110, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. 

Οι Εργαστηριακές Ασκήσεις θα πραγματοποιούνται ημέρα Τρίτη 13:00–15:00 ή Τετάρτη 15:00–17:00, στα Εργαστήρια Β 211 και Β 214, αναλόγως με την εργαστηριακή ομάδα, στην οποία θα εγγραφεί κάθε φοιτητής. Σημειώνεται ότι το εργαστήριο περιλαμβάνει μία ώρα ανά εβδομάδα και θα διεξάγεται εν γένει ένα εργαστηριακό δίωρο ανά δύο εβδομάδες. 

Στα πλαίσια του διδακτικού αντικειμένου «Σχεδίαση και Ανάπτυξη Νανοδιατάξεων» θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική διάλεξη στην Αίθουσα Α110, την Τρίτη 15 Μαρτίου 2022, ώρα 10:00 πμ. Η παρουσία των φοιτητών κρίνεται απολύτως αναγκαία, ώστε να επισπευσθεί η κατανομή τους σε εργαστηριακές ομάδες.

Επικοινωνία

 Γραμματεία Τμήματος:

  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα
Θηβών 250 & Π. Ράλλη
122 41 Αιγάλεω
Κτήριο Ζ, Πτέρυγα Α
Γραφείο ΖΑ207 (2ος Όροφος)
  +30 210 538 1726, +30 210 538 1727
   idpe@uniwa.grΙστότοπος Τμήματος

Ανάπτυξη & Διαχείριση Ιστότοπου:
- Ανδρέας Σορτ (ΕΔΙΠ)
- Ελένη Συμεωνάκη (ΕΔΙΠ)

Αναζήτηση

Search