Πρόγραμμα Σπουδών

Οι προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής οδηγούν σε τρεις κατευθύνσεις:

  • Τεχνολογίες Αυτοματισμού
  • Τεχνολογίες Περιβάλλοντος
  • Τεχνολογίες Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης

Τα μαθήματα του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος είναι οργανωμένα σε οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών. Τα μαθήματα που ανήκουν σε μονό αριθμό εξαμήνου προσφέρονται κατά τη χειμερινή περίοδο ενώ αυτά που ανήκουν σε ζυγό αριθμό εξαμήνου προσφέρονται κατά την εαρινή περίοδο.
Ειδικότερα, το ΠΠΣ υποστηρίζει 95 μαθήματα εκ των οποίων 25 είναι Υποχρεωτικά, 22 είναι Επιλογής Υποχρεωτικά και 48 είναι Υποχρεωτικής Επιλογής Κατεύθυνσης.
Τα μαθήματα χαρακτηρίζονται ως Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ), Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας & Ανθρωπιστικών Σπουδών (ΔΟΝΑ), Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ), Ειδικότητας (ΜΕ) και Ειδικότητας Κατεύθυνσης (ΜΕΚ).
Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής ολοκλήρωση συνολικά 47 μαθημάτων που αντιστοιχούν σε διακόσιες σαράντα (240) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
Α' ΕΞΑΜΗΝΟ
 ΚΩΔΙΚΟΣ  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ   ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   ECTS   ΦΕx13ΕΒΔ 
 10010    ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ  ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ  4 10 5 130
 10020    ΦΥΣΙΚΗ Ι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 4 10 5 130
 10030    ΧΗΜΕΙΑ Ι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 4 10 5 130
10040   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 4 10 5 130
 10050    ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 4 10 5 130
 Επιλέγεται 1 από 4 μαθήματα
 10061    ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 4 10 5 130
 10062    ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 4 10 5 130
 10063    ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 4 10 5 130
 10064    ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ          ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 4 10 5 130
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ:   24 60 30 780
Β' ΕΞΑΜΗΝΟ

Ιστότοπος Τμήματος

Επιτροπή Περιεχομένου Ιστότοπου:
- Μ. Παπουτσιδάκης (Αν. Καθηγητής)
- Α. Γκοτσόπουλος (Επ. Καθηγητής)
- Δ. Πυρομάλης (Επ.Καθηγητής)

Ανάπτυξη & Διαχείριση Ιστότοπου:
- Ελένη Συμεωνάκη (ΕΔΙΠ)
- Ανδρέας Σορτ (ΕΔΙΠ)

 idpe-support@uniwa.gr 

Επικοινωνία

 Γραμματεία Τμήματος:

  Κτήριο Ζ, Πτέρυγα Α
ΠΑ.Δ.Α. - Πανεπιστημιούπολη ΙΙ
Θηβών 250 & Π. Ράλλη
122 44 Αιγάλεω
  +30 210 5381 219
+30 210 5381 311
+30 210 5381 349
  +30 210 5381 501
   idpe@uniwa.grΑναζήτηση

©2019 Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης & Παραγωγής - Σχολή Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Search