Πρόγραμμα Σπουδών

 
Οι προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής οδηγούν σε τρεις κατευθύνσεις:
  • Τεχνολογίες Αυτοματισμού
  • Τεχνολογίες Περιβάλλοντος
  • Τεχνολογίες Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης
Τα μαθήματα του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος είναι οργανωμένα σε οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών. Τα μαθήματα που ανήκουν σε μονό αριθμό εξαμήνου προσφέρονται κατά τη χειμερινή περίοδο ενώ αυτά που ανήκουν σε ζυγό αριθμό εξαμήνου προσφέρονται κατά την εαρινή περίοδο.
Ειδικότερα, το ΠΠΣ υποστηρίζει 95 μαθήματα εκ των οποίων 25 είναι Υποχρεωτικά, 22 είναι Επιλογής Υποχρεωτικά και 48 είναι Υποχρεωτικής Επιλογής Κατεύθυνσης.
Τα μαθήματα χαρακτηρίζονται ως Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ), Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας & Ανθρωπιστικών Σπουδών (ΔΟΝΑ), Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ), Ειδικότητας (ΜΕ) και Ειδικότητας Κατεύθυνσης (ΜΕΚ).
Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής ολοκλήρωση συνολικά 47 μαθημάτων που αντιστοιχούν σε διακόσιες σαράντα (240) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Π.Π.Σ.

ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
Η' ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ιστότοπος Τμήματος

Επιτροπή Περιεχομένου Ιστότοπου:
- Μ. Παπουτσιδάκης (Αν. Καθηγητής)
- Α. Γκοτσόπουλος (Επ. Καθηγητής)
- Δ. Πυρομάλης (Επ.Καθηγητής)

Ανάπτυξη & Διαχείριση Ιστότοπου:
- Ελένη Συμεωνάκη (ΕΔΙΠ)
- Ανδρέας Σορτ (ΕΔΙΠ)

 idpe-support@uniwa.gr 

Επικοινωνία

 Γραμματεία Τμήματος:

  Κτήριο Ζ, Πτέρυγα Α
ΠΑ.Δ.Α. - Πανεπιστημιούπολη ΙΙ
Θηβών 250 & Π. Ράλλη
122 44 Αιγάλεω
  +30 210 5381 219
+30 210 5381 311
+30 210 5381 349
  +30 210 5381 501
   idpe@uniwa.grΑναζήτηση

©2019 Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης & Παραγωγής - Σχολή Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Search