Γενικές Ανακοινώσεις

Αντιστοιχίσεις Μαθημάτων (Updated 04.11.2018)

Αναρτώνται προς ενημέρωση των φοιτητών σχετικά με την αντιστοίχιση των μαθημάτων των Τμημάτων Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. και Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών Τ.Ε. του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. με τα μαθήματα του νέου Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

α) Η με Αρ. Πρωτ. 6195/05-09-2018, Εισηγητική Έκθεση της Επιτροπής Αντιστοίχισης Μαθημάτων των 2 παλαιών ΠΠΣ των πρώην Τμημάτων Μηχανικών Αυτοματισμού και Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών, με τα μαθήματα του νέου ΠΠΣ του Τμήματος Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής, καθώς και 

β) Η ΠΡΑΞΗ 9/06.09.2018 της Συνέλευσης του Τμήματος Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής με την οποία αποφασίζεται ομόφωνα, και γίνεται αποδεκτή η ανωτέρω εισήγηση και συμπληρώνεται με κάποιες τροποποιήσεις.

Kατεβάστε τους πίνακες αντιστοίχισης μαθημάτων σε μορφή xls

Ιστότοπος Τμήματος

Επιτροπή Περιεχομένου Ιστότοπου:
- Μ. Παπουτσιδάκης (Αν. Καθηγητής)
- Α. Γκοτσόπουλος (Επ. Καθηγητής)
- Δ. Πυρομάλης (Επ.Καθηγητής)

Ανάπτυξη & Διαχείριση Ιστότοπου:
- Ελένη Συμεωνάκη (ΕΔΙΠ)
- Ανδρέας Σορτ (ΕΔΙΠ)

 idpe-support@uniwa.gr 

Επικοινωνία

 Γραμματεία Τμήματος:

  Κτήριο Ζ, Πτέρυγα Α
ΠΑ.Δ.Α. - Πανεπιστημιούπολη ΙΙ
Θηβών 250 & Π. Ράλλη
122 44 Αιγάλεω
  +30 210 5381 219
+30 210 5381 311
+30 210 5381 349
  +30 210 5381 501
   idpe@uniwa.grΑναζήτηση

©2019 Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης & Παραγωγής - Σχολή Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Search