Γενικές Ανακοινώσεις

Oλοκλήρωση πρώτου κύκλου σπουδών Τμήματος ΤΕΙ

Υπενθυμίζεται στους φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης  και Παραγωγής που δεν έχουν υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4)εξάμηνα, ότι σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ’ Α΄) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις», ότι σε περίπτωση που επιθυμούν να ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο σπουδών Τμήματος  ΤΕΙ υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση στη Γραμματεία του Τμήματος έως 30 Σεπτεμβρίου 2018, η οποία δεν ανακαλείται.

Δείτε και κατεβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση σε μορφή pdf

Ιστότοπος Τμήματος

Επιτροπή Περιεχομένου Ιστότοπου:
- Μ. Παπουτσιδάκης (Αν. Καθηγητής)
- Α. Γκοτσόπουλος (Επ. Καθηγητής)
- Δ. Πυρομάλης (Επ.Καθηγητής)

Ανάπτυξη & Διαχείριση Ιστότοπου:
- Ελένη Συμεωνάκη (ΕΔΙΠ)
- Ανδρέας Σορτ (ΕΔΙΠ)

 idpe-support@uniwa.gr 

Επικοινωνία

 Γραμματεία Τμήματος:

  Κτήριο Ζ, Πτέρυγα Α
ΠΑ.Δ.Α. - Πανεπιστημιούπολη ΙΙ
Θηβών 250 & Π. Ράλλη
122 44 Αιγάλεω
  +30 210 5381 219
+30 210 5381 311
+30 210 5381 349
  +30 210 5381 501
   idpe@uniwa.grΑναζήτηση

©2019 Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης & Παραγωγής - Σχολή Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Search