Γενικές Ανακοινώσεις

Πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ (update 10/04)

Οι φοιτητές που θα πάρουν πτυχίο ΠΑ.Δ.Α. και εγκρίθηκαν για Χρηματοδότηση Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ βάσει της Πρόσκλησης της 21.03.2019 (που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Τμήματος) είναι αυτοί με τους παρακάτω Αριθμούς Μητρώου:

  1. 45057
  2. 45291
  3. 45295
  4. 45297
  5. 45448
  6. 46948

                                            

Οι φοιτητές που θα πάρουν πτυχίο Τ.Ε.Ι. και επιλέχθηκαν για τις 3 θέσεις Χρηματοδότησης Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ βάσει της Πρόσκλησης της 22.03.2019 (που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Τμήματος), κατόπιν απόσυρσης της αίτησης του φοιτητή με Αριθμό Μητρώου 44582 είναι αυτοί με τους παρακάτω Αριθμούς Μητρώου:

  1. 39016
  2. 41200
  3. 42317

Οι φοιτητές που έχουν βρει το Φορέα στον οποίο επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν ΑΜΕΣΑ με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Τμήματος, Επικ. Καθ. Σουλτάνα Βασιλειάδου, για την απρόσκοπτη συνέχιση των διαδικασιών έναρξης της Πρακτικής Άσκησης.

Οι φοιτητές που δεν έχουν βρει Φορέα για να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση και χρειάζονται βοήθεια μπορούν να επικοινωνούν τόσο με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Τμήματος όσο και με το αρμόδιο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της Πανεπιστημιούπολης 2.

Η φοιτήτρια με Αριθμό Μητρώου 43370 δεν εγκρίνεται για ένταξη στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, λόγω του ότι ο αριθμός των μαθημάτων που έχει περάσει υπολείπεται του απαιτούμενου αριθμού μαθημάτων προκειμένου να έχει το δικαίωμα για πρακτική άσκηση.

Τέλος, μέχρι τη δημοσίευση νέας Ανακοίνωσης-Πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ δεν θα γίνονται δεκτές νέες αιτήσεις.

Δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός για αιτήσεις πρακτικής άσκησης εκτός ΕΣΠΑ.

Επιστημονικός Υπεύθυνος του Τμήματος

                                                                     ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

Ιστότοπος Τμήματος

Επιτροπή Περιεχομένου Ιστότοπου:
- Μ. Παπουτσιδάκης (Αν. Καθηγητής)
- Α. Γκοτσόπουλος (Επ. Καθηγητής)
- Δ. Πυρομάλης (Επ.Καθηγητής)

Ανάπτυξη & Διαχείριση Ιστότοπου:
- Ελένη Συμεωνάκη (ΕΔΙΠ)
- Ανδρέας Σορτ (ΕΔΙΠ)

 idpe-support@uniwa.gr 

Επικοινωνία

 Γραμματεία Τμήματος:

  Κτήριο Ζ, Πτέρυγα Α
ΠΑ.Δ.Α. - Πανεπιστημιούπολη ΙΙ
Θηβών 250 & Π. Ράλλη
122 44 Αιγάλεω
  +30 210 5381 219
+30 210 5381 311
+30 210 5381 349
  +30 210 5381 501
   idpe@uniwa.grΑναζήτηση

©2019 Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης & Παραγωγής - Σχολή Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Search