Γενικές Ανακοινώσεις

Πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ

 

Οι φοιτητές/τριες που εγκρίθηκαν βάσει των Προσκλήσεων της 07.01.2019 (που δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα του Τμήματος) για την Χρηματοδότηση Πρακτικής Άσκησης Μέσω ΕΣΠΑ είναι αυτοί με τους παρακάτω αριθμούς Μητρώου:

1. 41696
2. 43115
3. 43514
4. 42694
5. 42807
6. 44220
7. 45290
8. 43709
9. 44226
10. 44833
11. 44987

Οι φοιτητές/τριες που έχουν βρει το Φορέα στον οποίο επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν ΑΜΕΣΑ με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Τμήματος, Λεκτ. Εφαρμ. Σουλτάνα Βασιλειάδου, για την απρόσκοπτη συνέχιση των διαδικασιών έναρξης της Πρακτικής Άσκησης.

Οι φοιτητές/τριες που δεν έχουν βρει Φορέα για να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση και χρειάζονται βοήθεια μπορούν να επικοινωνούν τόσο με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Τμήματος όσο και με το αρμόδιο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της Πανεπιστημιούπολης 2.

Τέλος, μέχρι τη δημοσίευση νέας Ανακοίνωσης-Πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ δεν θα γίνονται δεκτές νέες αιτήσεις.

Δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός για αιτήσεις πρακτικής άσκησης εκτός ΕΣΠΑ.

Επιστημονικός Υπεύθυνος του Τμήματος

ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

Ιστότοπος Τμήματος

Επιτροπή Περιεχομένου Ιστότοπου:
- Μ. Παπουτσιδάκης (Αν. Καθηγητής)
- Α. Γκοτσόπουλος (Επ. Καθηγητής)
- Δ. Πυρομάλης (Επ.Καθηγητής)

Ανάπτυξη & Διαχείριση Ιστότοπου:
- Ελένη Συμεωνάκη (ΕΔΙΠ)
- Ανδρέας Σορτ (ΕΔΙΠ)

 idpe-support@uniwa.gr 

Επικοινωνία

 Γραμματεία Τμήματος:

  Κτήριο Ζ, Πτέρυγα Α
ΠΑ.Δ.Α. - Πανεπιστημιούπολη ΙΙ
Θηβών 250 & Π. Ράλλη
122 44 Αιγάλεω
  +30 210 5381 219
+30 210 5381 311
+30 210 5381 349
  +30 210 5381 501
   idpe@uniwa.grΑναζήτηση

©2019 Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης & Παραγωγής - Σχολή Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Search