Γενικές Ανακοινώσεις

Ύλη Κατατακτηρίων Εξετάσεων 2018-2019 για Ομάδα ΙΙ

 

Επιστήμη Ινών

 • Εισαγωγή στις κλωστοϋφαντουργικές ίνες.
 • Γενικά χαρακτηριστικά. Φύση και δομή των ινών.
 • Ταξινόμηση ινών (φυσικές, τεχνητές).
 • Εξέλιξη της παραγωγής και της κατανάλωσης των κλωστοϋφαντουργικών ινών.
 • Αναλυτική παρουσίαση ινών κάθε κατηγορίας (κυτταρινικές, πρωτεϊνικές, τεχνητές ίνες φυσικών πολυμερών, συνθετικές), με έμφαση στην ανάπτυξη και τη μορφολογία των φυσικών ινών και στην παραγωγή των τεχνητών ινών.
 • Μέθοδοι και συσκευές αναγνώρισης–ταυτοποίησης κλωστοϋφαντουργικών ινών.
 • Φυσικές, μηχανικές, χημικές ιδιότητες, χαρακτηριστικά φυσικών κλωστοϋφαντουργικών ινών.
 • Μέθοδοι και συσκευές προσδιορισμού των φυσικομηχανικών ιδιοτήτων αυτών.
 • Χρήσεις και προϋποθέσεις της κατάλληλης ανάμειξης ινών για την παραγωγή συγκεκριμένων προϊόντων.
 • Επίδραση ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών των ινών στα τελικά προϊόντα.

 

Χρώμα, Βαφικές Διεργασίες και Συνθετικές Χρωστικές

Ακτινοβολίες και χρώμα. Εισαγωγή στα χρώματα. Το νερό και τα υδατικά διαλύματα στη Βαφική. Ηλεκτρολύτες και ιοντικές ισορροπίες. Αντοχές χρωματισμών. Βαφικές θεωρίες. Συνεχείς και ασυνεχείς διεργασίες, προκατεργασίες και συνθήκες βαφής. Μέθοδοι βαφής βαμβακιού, μαλλιού, συνθετικών ινών. Γενικά στοιχεία βαφής συμμείκτων. Βαφικά χαρακτηριστικά διαφόρων κατηγοριών χρωμάτων. Τρόποι βαφής και ταυτοποίησης Κλωστοϋφαντουργικών υλών. Αρχές λειτουργίας και ταξινόμηση βαφικών μηχανών. Γενικά στοιχεία Εξευγενισμού. Μηχανικές και χημικές διεργασίες Εξευγενισμού. Βασικές αρχές και προετοιμασία τυποβαφής. Περιγραφή μεθόδων, μετακατεργασίες και ειδικές μέθοδοι Τυποβαφικής.

Κινητική της βαφής. Βαφή με όλες τις κατηγορίες χρωμάτων. Επίδραση θερμοκρασίας, ανάδευσης και χημικής τροποποίησης των ινών στην κινητική της βαφής. Βαφή κάθε κατηγορίας υφανσίμων με κατάλληλες κατηγορίες χρωμάτων. Ανάλυση συμβολισμών στις καρτέλες χρωμάτων. Μέγεθος μορίου χρώματος, αρχές συνδυαστικότητας χρωμάτων, επαναληψιμότητα απόχρωσης, αντοχές χρωματισμών. Σχεδιασμός ενός σύγχρονου βαφείου. Πλεονεκτήματα και περιορισμοί βαφικών μηχανών διαφόρων τύπων. Ειδικοί υπολογισμοί σε σχέση με την ορθή λειτουργία των βαφείων. Ιστορική εξέλιξη της τεχνολογίας παραγωγής και χρήσης χρωστικών υλών. Χρώμα, χημική δομή. Περιγραφή τεχνολογίας παραγωγής χρωμάτων. Μελέτη των φυσικοχημικών διεργασιών εφαρμογής χρωστικών σε υποστρώματα. Χημικοί έλεγχοι σε πρόσθετα υλικά βαφής.

 

Έλεγχος Ποιότητας Ινοδομικών Προϊόντων

Σχεδιασμός και διαχείριση συστημάτων ελέγχου ποιότητας των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων στη βιομηχανία.

 • Φυσικές και μηχανικές δοκιμασίες σύμφωνα με επίσημα διεθνή πρότυπα για τον έλεγχο μονοστρωματικών, πολυστρωματικών, “τρισδιάστατων” υφασμάτων, τεχνικών υφασμάτων και τελικών υφασμάτινων προϊόντων (ενδύματα καθημερινής χρήσης, ενδύματα προσωπικής προστασίας από ποικίλους κινδύνους).
 • Στατιστικές μέθοδοι εξαγωγής ασφαλών συμπερασμάτων.
 • Αρχές σχεδιασμού μετρητικών οργάνων και πολύπλοκων συστημάτων-συσκευών μέτρησης μηχανικών παραμορφώσεων των υφασμάτων και των προϊόντων τους.

Ιστότοπος Τμήματος

Επιτροπή Περιεχομένου Ιστότοπου:
- Μ. Παπουτσιδάκης (Αν. Καθηγητής)
- Α. Γκοτσόπουλος (Επ. Καθηγητής)
- Δ. Πυρομάλης (Επ.Καθηγητής)

Ανάπτυξη & Διαχείριση Ιστότοπου:
- Ελένη Συμεωνάκη (ΕΔΙΠ)
- Ανδρέας Σορτ (ΕΔΙΠ)

 idpe-support@uniwa.gr 

Επικοινωνία

 Γραμματεία Τμήματος:

  Κτήριο Ζ, Πτέρυγα Α
ΠΑ.Δ.Α. - Πανεπιστημιούπολη ΙΙ
Θηβών 250 & Π. Ράλλη
122 44 Αιγάλεω
  +30 210 5381 219
+30 210 5381 311
+30 210 5381 349
  +30 210 5381 501
   idpe@uniwa.grΑναζήτηση

©2019 Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης & Παραγωγής - Σχολή Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Search