Γενικές Ανακοινώσεις

Ύλη Κατατακτηρίων Εξετάσεων 2018-2019 για Ομάδα Ι

 

Μαθηματικά Ι
Ακολουθίες πραγματικών αριθμών, σύγκλιση ακολουθιών-βασικά θεωρήματα, ακολουθίες Cauchy, κριτήριο σύγκλισης Cauchy, ακολουθίες που ορίζονται με αναδρομικό τύπο. Σειρές θετικών αριθμών, κριτήρια σύγκλισης (λόγου, ρίζας, σύγκρισης, ολοκληρώματος). Εναλλάσσουσες σειρές, κριτήριο Leibniz, απόλυτη σύγκλιση. Δυναμοσειρές, ακτίνα σύγκλισης δυναμοσειράς, παραγώγιση και ολοκλήρωση δυναμοσειρών, ανάπτυγμα Taylor. Υπολογισμός αθροίσματος αριθμητικών σειρών.
Πραγματικές συναρτήσεις μιας πραγματικής μεταβλητής, όρια, ακολουθιακός ορισμός της σύγκλισης, συνέχεια και παραγωγισιμότητα συναρτήσεων, βασικές συναρτήσεις και οι αντίστροφές τους. Βασικά θεωρήματα του διαφορικού λογισμού. Απροσδιόριστες μορφές, κανόνες De l’Hospital, ασύμπτωτες, μελέτη συναρτήσεων.
Το Αόριστο ολοκλήρωμα. Μέθοδοι ολοκλήρωσης: Μέθοδος αντικατάστασης, παραγοντική ολοκλήρωση, ολοκλήρωση ρητών συναρτήσεων-ανάλυση σε απλά κλάσματα, ολοκλήρωση μερικών άρρητων συναρτήσεων, ολοκληρώματα υπερβατικών συναρτήσεων.
Το ορισμένο ολοκλήρωμα, άθροισμα Riemann, το θεμελιώδες θεώρημα του ολοκληρωτικού λογισμού, εφαρμογές του ορισμένου ολοκληρώματος στην Φυσική και την Γεωμετρία. Γενικευμένα ολοκληρώματα.

Πληροφορική Ι
Λογισμικό συστημάτων: Βασικά στοιχεία των λειτουργικών συστημάτων, λειτουργίες πληροφοριακών συστημάτων, διαχείριση μνήμης και αρχείων
Λογισμικό εφαρμογών: εισαγωγή στα αριθμητικά συστήματα, διαχείριση λογισμικού, λογισμικό ανοικτού κώδικα και λογισμικό εμπορικής χρήσης, μοντέλα διανομής λογισμικού, λειτουργία αδειών χρήσης λογισμικού.
Εκτίμηση υλικού: περιγραφή λειτουργίας CPU, κύκλος μηχανής, αποτίμηση συστήματος μνημης.
Δικτύωση: εισαγωγή στην αρχιτεκτονική δικτύων, στοιχεία δικτύων, σύνδεση στο διαδίκτυο.
Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων: περιγραφή, πλεονεκτήματα λογισμικά υλοποίησης βάσεων δεδομένων
Εισαγωγή στο προγραμματισμό με τη Γλώσσα Python: η έννοια της μεταβλητής, βασικοί τύποι δεδομένων, τελεστές, δομές ελέγχου, συναρτήσεις, ορατότητα και εύρος ζωής μεταβλητών, πέρασμα παραμέτρων, αναδρομή, πίνακες, σύνθετοι τύποι δεδομένων, δυναμική μνήμη, δείκτες, δυναμικές δομές δεδομένων, αρχεία δεδομένων, βασικά στοιχεία της Python, βιβλιοθήκες.
Βασικές δομές δεδομένων, όπως Πίνακες, Λίστες, Στοίβες, ουρές FIFO, Διπλοουρές, Στατικά – Δυναμικά Δένδρα και η διελεύσεις τους.

Ηλεκτρολογία
Δείτε και κατεβάστε την ύλη για το μάθημα εδώ
Κατεβάστε το περίγραμμα του μαθήματος εδώ

Ιστότοπος Τμήματος

Επιτροπή Περιεχομένου Ιστότοπου:
- Μ. Παπουτσιδάκης (Αν. Καθηγητής)
- Α. Γκοτσόπουλος (Επ. Καθηγητής)
- Δ. Πυρομάλης (Επ.Καθηγητής)

Ανάπτυξη & Διαχείριση Ιστότοπου:
- Ελένη Συμεωνάκη (ΕΔΙΠ)
- Ανδρέας Σορτ (ΕΔΙΠ)

 idpe-support@uniwa.gr 

Επικοινωνία

 Γραμματεία Τμήματος:

  Κτήριο Ζ, Πτέρυγα Α
ΠΑ.Δ.Α. - Πανεπιστημιούπολη ΙΙ
Θηβών 250 & Π. Ράλλη
122 44 Αιγάλεω
  +30 210 5381 219
+30 210 5381 311
+30 210 5381 349
  +30 210 5381 501
   idpe@uniwa.grΑναζήτηση

©2019 Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης & Παραγωγής - Σχολή Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Search