Ανακοινώσεις Μαθημάτων

Η προθεσμία υποβολής της γραπτή εργασίας στο μάθημα 70051 Προηγμένα ΣΑΕ είναι η νέα ημερομηνία λήξης του τυπικού εξαμήνου: Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 23:59. Το παραδοτέο υποβάλεται ως ένα ενιαίο αρχείο μορφής portable document format (pdf), επισυναπτόμενο σε μήνυμα προς τον διδάσκοντα στη σελίδα του μαθήματος στην πλατφόρμα eClass (https://eclass.uniwa.gr/)

Ο Διδάσκων: Γεώργιος Χαμηλοθώρης

Την Πέμπτη 31/01/2019 θα πραγματοποιηθεί η επιπλέον προγραμματισμένη διάλεξη του μαθήματος Ψηφιακή Εκτύπωση και Τυποβαφική στις 15:30 έως 17:00, στην αίθουσα Γ-013.

Ο διδάσκων: Ν. Ηλιόπουλος

Την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου στις 11:00, στην Αίθουσα Γ013, θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του Μαθήματος που είχε χαθεί λόγω Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.

Ο Διδάσκων: Α. Γκοτσόπουλος

Αρχή της μαθηματικής επαγωγής. Σύνολα, αρχιμήδεια ιδιότητα πραγματικών αριθμών, ελάχιστο άνω φράγμα (supremum) και μέγιστο κάτω φράγμα ενός συνόλου (infimum). Ακολουθίες πραγματικών αριθμών, σύγκλιση ακολουθιών-βασικά θεωρήματα, ακολουθίες που ορίζονται με αναδρομικό τύπο. Σειρές θετικών αριθμών, κριτήρια σύγκλισης (λόγου, ρίζας, σύγκρισης, ολοκληρώματος). Εναλλάσσουσες σειρές, κριτήριο Leibniz, απόλυτη σύγκλιση. Δυναμοσειρές, ακτίνα σύγκλισης δυναμοσειράς, παραγώγιση και ολοκλήρωση δυναμοσειρών, ανάπτυγμα Taylor. Υπολογισμός αθροίσματος αριθμητικών σειρών.

Πραγματικές συναρτήσεις μιας πραγματικής μεταβλητής, όρια, ακολουθιακός ορισμός της σύγκλισης, συνέχεια και παραγωγισιμότητα συναρτήσεων, βασικές συναρτήσεις και οι αντίστροφές τους. Βασικά θεωρήματα του διαφορικού λογισμού. Απροσδιόριστες μορφές, κανόνες De l’Hospital, ασύμπτωτες, μελέτη συναρτήσεων.

Το αόριστο ολοκλήρωμα. Μέθοδοι ολοκλήρωσης: Μέθοδος αντικατάστασης, παραγοντική ολοκλήρωση, ολοκλήρωση ρητών συναρτήσεων-ανάλυση σε απλά κλάσματα, ολοκλήρωση μερικών άρρητων συναρτήσεων, ολοκληρώματα υπερβατικών συναρτήσεων.

Το ορισμένο ολοκλήρωμα, άθροισμα Riemann, το θεμελιώδες θεώρημα του ολοκληρωτικού λογισμού, εφαρμογές του ορισμένου ολοκληρώματος στην Φυσική και την Γεωμετρία. Γενικευμένα ολοκληρώματα.

Ο Διδάσκων: Π.Μουστάνης

Η διεξαγωγή του μαθήματος Πληροφοριακά Συστήματα Παραγωγής και η παρουσίαση των εργασιών δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα 24/01/2019 λόγω ασθένειας του  διδάσκοντα. Η παρουσίαση των εργασιών θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Πέμπτη 31/01/2019.

Ο Διδάσκων: Χρήστος Δρόσος

Όσοι φοιτητές πρόκειται να δηλώσουν το μάθημα "Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος" αυτό το εξάμηνο στη γραμματεία, μπορούν από σήμερα να παραλάβουν το βιβλίο του μαθήματος καθώς ενημερώθηκε το σύστημα του Εύδοξου. Αν έχουν κάνει ήδη δήλωση στον Εύδοξο, θα πρέπει να κάνουν τροποποιητική δήλωση για να τους εμφανιστεί η επιλογή του μαθήματος. Οι δηλώσεις στον Εύδοξο πήραν παράταση μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου.

Ο Διδάσκων: Δημήτριος Κάντζος

Τα εργαστήρια των Μαθηματικών ξεκινούν την επόμενη Πέμπτη 23 Ιανουαρίου. Οι φοιτητές να προσέλθουν στο δίωρο που έχουν εγγραφεί.

Παράλληλα, οι εγγραφές στα εργαστήρια των Μαθηματικών Ι για τους φοιτητές μεγαλύτερων εξαμήνων, θα γίνονται την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 13:00-15:00 στην αίθουσα Β027 (πάσο ή ταυτότητα απαραίτητα).

Ο διδάσκων: Π.Μουστάνης

Αύριο Τρίτη 22/1/2019, το μάθημα Σήματα και Συστήματα θα πραγματοποιηθεί κανονικά το δίωρο 13.00-15.00

Ιστότοπος Τμήματος

Επιτροπή Περιεχομένου Ιστότοπου:
- Μ. Παπουτσιδάκης (Αν. Καθηγητής)
- Α. Γκοτσόπουλος (Επ. Καθηγητής)
- Δ. Πυρομάλης (Επ.Καθηγητής)

Ανάπτυξη & Διαχείριση Ιστότοπου:
- Ελένη Συμεωνάκη (ΕΔΙΠ)
- Ανδρέας Σορτ (ΕΔΙΠ)

 idpe-support@uniwa.gr 

Επικοινωνία

 Γραμματεία Τμήματος:

  Κτήριο Ζ, Πτέρυγα Α
ΠΑ.Δ.Α. - Πανεπιστημιούπολη ΙΙ
Θηβών 250 & Π. Ράλλη
122 44 Αιγάλεω
  +30 210 5381 219
+30 210 5381 311
+30 210 5381 349
  +30 210 5381 501
   idpe@uniwa.grΑναζήτηση

©2019 Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης & Παραγωγής - Σχολή Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Search