Ανακοινώσεις Μαθημάτων

Την επόμενη Δευτέρα 11/02/2019, μαζί με την εργαστηριακή άσκηση θα γίνει και η σύντομη γραπτή εξέταση (τεστ) του εργαστηρίου στο κάθε εργαστηριακό δίωρο.

Το τεστ θα περιλαμβάνει ερωτήσεις από τα κεφάλαια :

  • Οξειδοαναγωγή
  • Γαλβανικά Στοιχεία
  • Εστεροποίηση
  • Υδρόλυση εστέρων
  • Σαπωνοποίηση

Η ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Η Εξεταστέα Ύλη του Μαθήματος "Σχεδίαση και Προγραμματισμός Βιομηχανικών Παραγωγικών Συστημάτων" για το Χειμερινό Εξάμηνο 2018-2019 διεξάγεται με ανοιχτές σημειώσεις και καλύπτει τα πρώτα εννέα (9) κεφάλαια του βιβλίου Διοίκηση Παραγωγής και Επιχειρησιακών Λειτουργιών: Σχεδιασμός, Προγραμματισμός και Έλεγχος σε Συστήματα Παραγωγής και Υπηρεσιών (Κουλουριώτης Δ., Ξανθόπουλος Α., Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί Α.Ε.) 

Η αξιολόγηση του μαθήματος βασίζεται σε ποσοστό 100% επί της τελικής γραπτής εξέτασης εκτός όσων φοιτητών έχουν εκπονήσει γραπτές εργασίες οι οποίες επιδοτούνται με ποσοστό 40% επί του τελικού βαθμού της γραπτής εξέτασης. Οι γραπτές εργασίες παραδίδονται μαζί με το γραπτό της τελικής εξέτασης και η βαθμολογία τους θα συνυπολογιστεί στο βαθμό της.

O Διδάσκων: Δημήτριος Τσελές (Καθηγητής)

Η Εξεταστέα Ύλη του Μαθήματος "Σχεδίαση και Παραγωγή με Η/Υ" για το Χειμερινό Εξάμηνο 2018-2019 διεξάγεται με ανοιχτές σημειώσεις και καλύπτει όλα τα κεφάλαια του βιβλίου CAD/CAM, (Τσελές Δ., Σύγχρονη Εκδοτική ΕΠΕ) διαμορφωμένη αναλυτικά ως ακολούθως:

Εισαγωγή στην παραγωγή με νέες τεχνολογίες
Προτυποποίηση συστημάτων
Εξομοίωση συστημάτων
Έλεγχος συστημάτων
Αριστοποίηση συστημάτων
Αποφάσεις και προβλέψεις με την εφαρμογή υπολογιστικών μεθόδων
Σχεδίαση με τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων
Αρχές και συστήματα γραφικών/περιβάλλοντα σχεδίασης και εργονομία
Αρχές και μέθοδος σχεδίασης παραγωγικών μονάδων με τη χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων
Προγραμματισμός παραγωγής με τη χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων
Έλεγχος παραγωγικών διαδικασιών με τη χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων
Ποιότητα/Πιστοποίηση/Αρχές και Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας/Προσεγγίσεις συνεχούς βελτίωσης της Ποιότητας
Σχεδίαση, Λειτουργία και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Ελέγχου

Η αξιολόγηση του μαθήματος βασίζεται σε ποσοστό 100% επί της τελικής γραπτής εξέτασης εκτός όσων φοιτητών έχουν εκπονήσει εργαστηριακές εργασίες οι οποίες επιδοτούνται με ποσοστό 40% επί του τελικού βαθμού της γραπτής εξέτασης. Η βαθμολογία των εργαστηριακών εργασιών θα ανακοινωθεί μαζί με την πρώτη ανάρτηση των βαθμών της γραπτής εξέτασης.

O Διδάσκων: Δημήτριος Τσελές (Καθηγητής)

Η τελική εξέταση του εργαστηρίου των Ψηφιακών Συστημάτων για όλα τα τμήματα θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 11/02/2019 και ώρα 16:30

Εκ των διδασκόντων: Παναγιώτης Κοφινάς

Την Πέμπτη 7/2/2019 θα πραγματοποιηθεί η επιπλέον προγραμματισμένη διάλεξη του μαθήματος Εξευγενισμός και Διαδραστικά Προϊόντα στις 15:30, στην αίθουσα Γ-013.

Ο διδάσκων: Ν. Ηλιόπουλος

Η διδασκαλία του μαθήματος "Τεχνητή Νοημοσύνη" θα πραγματοποιηθεί κανονικά την Τετάρτη 6-2-2019.

Ο Διδάσκων: Ντούνης Αναστάσιος

Ιστότοπος Τμήματος

Επιτροπή Περιεχομένου Ιστότοπου:
- Μ. Παπουτσιδάκης (Αν. Καθηγητής)
- Α. Γκοτσόπουλος (Επ. Καθηγητής)
- Δ. Πυρομάλης (Επ.Καθηγητής)

Ανάπτυξη & Διαχείριση Ιστότοπου:
- Ελένη Συμεωνάκη (ΕΔΙΠ)
- Ανδρέας Σορτ (ΕΔΙΠ)

 idpe-support@uniwa.gr 

Επικοινωνία

 Γραμματεία Τμήματος:

  Κτήριο Ζ, Πτέρυγα Α
ΠΑ.Δ.Α. - Πανεπιστημιούπολη ΙΙ
Θηβών 250 & Π. Ράλλη
122 44 Αιγάλεω
  +30 210 5381 219
+30 210 5381 311
+30 210 5381 349
  +30 210 5381 501
   idpe@uniwa.grΑναζήτηση

©2019 Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης & Παραγωγής - Σχολή Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Search