Ανακοινώσεις Μαθημάτων

Παρακαλούνται οι φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα Πληροφοριακά Συστήματα Παραγωγής να προχωρήσουν στην εγγραφή τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος : https://eclass.uniwa.gr/courses/IDPE102/

Ο Διδάσκων: Χρήστος Δρόσος (ΕΔΙΠ)

Οι φοιτητές του μαθήματος "Σχεδίαση Διαδικτυακών Εφαρμογών" (Εξ. Ζ) παρακαλούνται να εγγραφούν στο μάθημα στην πλατφόρμα e-class (https://eclass.uniwa.gr) και να ενημερώνονται από εκεί για την εξέλιξη του θεωρητικού και εργαστηριακού μέρους του μαθήματος. Επισημαίνεται ότι την πρώτη φορά που μπαίνετε στο e-class με τους κωδικούς που ήδη έχετε σας εμφανίζεται μήνυμα ότι πρέπει να συμπληρώσετε φόρμα εγγραφής. Μόλις πατήσετε "φόρμα εγγραφής", επιλέξτε "πιστοποίηση μέσω LDAP" και η εγγραφή σας γίνεται αυτόματα.

H Διδάσκουσα: Ελένη Αικατερίνη Λελίγκου (Επίκουρη Καθηγήτρια)

Η διδασκαλία του θεωρητικού μέρους του μαθήματος "Σχεδίαση & Παραγωγή με Η/Υ (CAD/CAM)" του Γ΄ Eξαμήνου θα είναι δίωρη και από την Πέμπτη 1/11/2018 θα διεξάγεται για όλο το Χειμερινό Εξάμηνο 2018-2019 ως ακολούθως:
ΟΜΑΔΑ Α: Κάθε Πέμπτη 13.00-15.00 για όσους φοιτητές το επίθετα τους αρχίζουν από Α έως και Λ
ΟΜΑΔΑ Β: Κάθε Πέμπτη 15.00-17.00 για όσους φοιτητές το επίθετα τους αρχίζουν από Μ έως και Ω
Για την ώρα και αίθουσα συμβουλευτείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Ο Διδάσκων: Δημήτριος Τσελές (Καθηγητής α΄βαθμίδας)

Η διεξαγωγή του μαθήματος "Σχεδίαση Αυτοκινούμενων Οχημάτων" του Ζ΄Εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 29/10/2018 και ώρα 15.00-17.00. Για την Αίθουσα συμβουλευτείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Ο Διδάσκων: Δημήτριος Πυρομάλης (Επίκουρος Καθηγητής)

Ανακοινώνονται τα Τμήματα του Εργαστηρίου ΣΑΕ Ι σύμφωνα με το συνημμένο αρχείο.

Παρατηρήσεις
1) Παρακαλούνται οι φοιτητές να προσέλθουν στο τμήμα που ανακοινώνεται, την ημερομηνία που ανακοινώνεται.
2) Η προσέλευση τοπ ρώτο αυτό δίωρο είναι απαραίτητη για τη ρύθμιση των διαφόρων ζητημάτων (παρακολούθησης, βαθμολογίαςκλπ) που προκύπτουν.

Οι Διδάσκοντες: Δημήτριος Δημογιαννόπουλος - Σουλτάνα Βασιλειάδου

Δείτε και κατεβάστε το αρχείο με τα Τμήματα του Εργαστηρίου ΣΑΕ εδώ.

Από την Δευτέρα 29 Οκτωβρίου η διδασκαλία του μαθήματος των Μαθηματικών Ι θα είναι δίωρη και θα γίνεται ως εξής:

- Ομάδα Α την Τρίτη 11:00-13:00 στην Β218
- Ομάδα Β την Πέμπτη 15:00-17:00 στην ΖΑ008-009

Ο Διδάσκων: Παναγιώτης Μουστάνης (Αναπληρωτής Καθηγητής)

Τα μάθημα Φυσικής Ι είναι τετράωρο και στο τετράωρο αυτό περιλαμβάνεται Θεωρία και Εργαστήριο.

Από την ερχόμενη Δευτέρα και μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση (με έκτακτο προσωπικό) το μάθημα θεωρίας θα είναι 2 ώρες.

Επειδή το εργαστήριο είναι αναγκαίο για την εκπαίδευσή σας και επιθυμούμε την μεγαλύτερη δυνατή ενασχόληση σας με πειραματική Φυσική, επιλέξαμε προς το παρόν να ξεκινήσουμε με 2 εισαγωγικές εργαστηριακές ασκήσεις που θα γίνουν ΔΕΥΤΕΡΕΣ στις ώρες και τις αίθουσες που γίνεται το θεωρητικό μάθημα.

09.00-11.00 (Α-Ι) (Ε)

09.00-11.00(Κ-Ρ) (Ε)

11.00-13.00(Σ-Ω) (Ε)

Η παρουσία είναι υποχρεωτική για να σας κατοχυρωθούν οι ασκήσεις αυτές.

Τις ασκήσεις με τίτλους:

  • Μετρήσεις – Αβεβαιότητες Μετρήσεων
  • Επεξεργασία Δεδομένων - Γραφικές Παραστάσεις

μπορείτε να τις κατεβάσετε από τη διεύθυνση: http://ikaros.teipir.gr/phyche/Subjects/Varsamis/ergastiria/lab_physics1.html
Είναι απαραίτητες για να μπορείτε να επεξεργάζεστε τις μετρήσεις σας και να παρουσιάζετε σωστά τα αποτελέσματά σας.

Παλαιότεροι Σπουδαστές.

Οι παλαιότεροι σπουδαστές που παρακολούθησαν οποιαδήποτε φορά τις ασκήσεις αυτές ΔΕΝ υποχρεούνται να τις παρακολουθήσουν ξανά.

Οι Διδάσκοντες: Μ. Πηλακούτα - Π. Μουστάνης

Από την ερχόμενη Δευτέρα και μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση (με έκτακτο προσωπικό) το μάθημα θεωρίας θα είναι 2 ώρες.

Επίσης θα χωριστείτε σε 2 ομάδες:
Ομάδα Α: Δευτέρα 13-15 (ενδεικτικά Α-Κ)
Ομάδα Β: Τετάρτη 11-13 (ενδεικτικά Λ-Ω)

Η Διδάσκουσα: Μυροφόρα Πηλακούτα (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια)

Ιστότοπος Τμήματος

Επιτροπή Περιεχομένου Ιστότοπου:
- Μ. Παπουτσιδάκης (Αν. Καθηγητής)
- Α. Γκοτσόπουλος (Επ. Καθηγητής)
- Δ. Πυρομάλης (Επ.Καθηγητής)

Ανάπτυξη & Διαχείριση Ιστότοπου:
- Ελένη Συμεωνάκη (ΕΔΙΠ)
- Ανδρέας Σορτ (ΕΔΙΠ)

 idpe-support@uniwa.gr 

Επικοινωνία

 Γραμματεία Τμήματος:

  Κτήριο Ζ, Πτέρυγα Α
ΠΑ.Δ.Α. - Πανεπιστημιούπολη ΙΙ
Θηβών 250 & Π. Ράλλη
122 44 Αιγάλεω
  +30 210 5381 219
+30 210 5381 311
+30 210 5381 349
  +30 210 5381 501
   idpe@uniwa.grΑναζήτηση

©2019 Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης & Παραγωγής - Σχολή Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Search