Ανακοινώσεις Μαθημάτων

Στην εμβόλιμη εξεταστική το μάθημα "Πληροφοριακά Συστήματα Παραγωγής" έχει αντιστοιχηθεί με το μάθημα "Έλεγχος Παραγωγικών Διεργασιών".
Επειδή το μάθημα δεν έχει διδαχθεί καθόλου στους παλιούς σπουδαστές του πρώην Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε., τα θέματα της εμβόλιμης εξεταστικής θα είναι από την ύλη του παλιού μαθήματος "Έλεγχος Παραγωγικών Διεργασιών".

Δρ. Χρήστος Δρόσος (ΕΔΙΠ)

Α) Η εξέταση των Μαθηματικών ΙΙ θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 11:00-13:30 στην Β217 (εργαστήριο Φυσικής Ι) αντί για την Τρίτη 6 Νοεμβρίου.

Β) Η εξέταση της Φυσικής Ι θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 11:00-13:30 αντί για 19:00-21:30 στην Β217.

Γ) Η εξέταση των Μαθηματικών Ι θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 11:00-13:30 στην Β217 αντί για 16:30-19:00.

Ο Διδάσκων: Παναγιώτης Μουστάνης (Αναπληρωτής Καθηγητής)

Η διάλεξη του μαθήματος 70051 για την Πέμπτη 1 Νοεμβρίου αναβάλεται λόγω προγραμματισμένης δέσμευσης του διδάσκοντα. Η παράδοση της σχετικής ύλης θα αναπληρωθεί σε επόμενη εβδομάδα.
 
Ο Διδάσκων: Γ. Χαμηλοθώρης

Το μάθημα "Σχεδίαση και Προγραμματισμός Βιομηχανικών Παραγωγικών Συστημάτων" θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη 31/10/2018 κανονικά σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.
Παρακαλούνται όσοι φοιτητές παρακολουθούν το μάθημα να είναι παρόντες προκειμένου να διαπιστωθεί τυχόν ανάγκη δημιουργίας Ομάδων.

Ο Διδάσκων: Δημήτριος Τσελές (Καθηγητής α' βαθμίδας)

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί σε μορφή pdf στο πεδίο "Εγγραφα" του e-class (https://eclass.uniwa.gr/courses/IDPE109/) η πρώτη Εργαστηριακή Εργασία του μαθήματος "Σχεδίαση και Παραγωγή με Η/Υ".
Ειδικά για την πρώτη εργασία αυτή επισυνάπτεται προς διευκόλυνση των φοιτητών και στην παρούσα ανακοίνωση.
Στο εξής όλες οι ανακοινώσεις και οι εργασίες θα αναρτώνται μόνο μέσω του e-class.

Δείτε και κατεβάστε την Εργαστηριακή Εργασία 1 εδώ

Οι Διδάσκοντες:  Δημήτριος Τσελές (Καθηγητής α΄βαθμίδας) - Ελένη Συμεωνάκη (ΕΔΙΠ)

Κατά το τρέχον εξάμηνο, οι φοιτητές οι οποίοι παρακολουθούν το μάθημα εντάσσονται σε τμήματα με βάση τα αρχικά γράμματα του επωνύμου, σύμφωνα με το συνημμένο αρχείο.
Η ένταξη στα Τμήματα (1-10) είναι οριστική για όλη τη διάρκεια του εξαμήνου και μπορεί να αλλάξει αποκλειστικά και μόνο με αμοιβαία αλλαγή μεταξύ δύο φοιτητών.
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να δηλώνουν την αλλαγή αυτοπροσώπως στους διδάσκοντες (Ε. Σκλαβούνου, Γ. Χαμηλοθώρη) έως και την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου.

Δείτε και κατεβάστε το αρχείο με τα Τμήματα εδώ.

Οι Διδάσκοντες: Γ. Χαμηλοθώρης - Ε. Σκλαβούνου

 

Οι φοιτητές του μαθήματος "Σχεδίαση και Παραγωγή με Η/Υ" παρακαλούνται να εγγραφούν στο μάθημα στην πλατφόρμα e-class (https://eclass.uniwa.gr) και να ενημερώνονται από εκεί για την εξέλιξη του θεωρητικού και εργαστηριακού μέρους του μαθήματος.
Επισημαίνεται ότι την πρώτη φορά που μπαίνετε στο e-class με τους κωδικούς που ήδη έχετε σας εμφανίζεται μήνυμα ότι πρέπει να συμπληρώσετε φόρμα εγγραφής. Μόλις πατήσετε "φόρμα εγγραφής", επιλέξτε "πιστοποίηση μέσω LDAP" και η εγγραφή σας γίνεται αυτόματα.

Ο Διδάσκων: Δημήτριος Τσελές (Καθηγητής α΄βαθμίδας)

Η ημέρα και η ώρα διεξαγωγής του θεωρητικού μέρους του μαθήματος "Διαδίκτυο των Αντικειμένων - Ενσωματωμένα Συστήματα" άλλαξαν και πλέον θα διεξάγεται κάθε Τετάρτη και ώρα 11.00-13.00
Παρακαλούνται όσοι φοιτητές επιθυμούν να παρακολουθούν το μάθημα να προσέλθουν την Τετάρτη 31/10 και ώρα 11.00 στην αίθουσα Α110 (Α' Κτίριο, 1ος όροφος)

Ο Διδάσκων: Δημήτριος Πυρομάλης (Επίκουρος Καθηγητής)

Παρακαλούνται οι φοιτητές που παρακολουθούν το Μάθημα Πληροφορική 1 να προχωρήσουν στην εγγραφή τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος : https://eclass.uniwa.gr/courses/IDPE101/

Ο Διδάσκων: Χρήστος Δρόσος (ΕΔΙΠ)

Παρακαλουνται όλοι οι φοιτητές να συμβουλεύονται το eclass.uniwa.gr για ανακοινώσεις του μαθήματος και εργασίες .Σημειώνεται ότι η πρόσβαση στο eclass για το μάθημα Πληροφορική 1 δε χρειάζεται κωδικούς.

Ο Διδάσκων: Χρήστος Δρόσος (ΕΔΙΠ)

Ιστότοπος Τμήματος

Επιτροπή Περιεχομένου Ιστότοπου:
- Μ. Παπουτσιδάκης (Αν. Καθηγητής)
- Α. Γκοτσόπουλος (Επ. Καθηγητής)
- Δ. Πυρομάλης (Επ.Καθηγητής)

Ανάπτυξη & Διαχείριση Ιστότοπου:
- Ελένη Συμεωνάκη (ΕΔΙΠ)
- Ανδρέας Σορτ (ΕΔΙΠ)

 idpe-support@uniwa.gr 

Επικοινωνία

 Γραμματεία Τμήματος:

  Κτήριο Ζ, Πτέρυγα Α
ΠΑ.Δ.Α. - Πανεπιστημιούπολη ΙΙ
Θηβών 250 & Π. Ράλλη
122 44 Αιγάλεω
  +30 210 5381 219
+30 210 5381 311
+30 210 5381 349
  +30 210 5381 501
   idpe@uniwa.grΑναζήτηση

©2019 Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης & Παραγωγής - Σχολή Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Search